Одобрени са четири проекта на Община Тутракан по Национална Кампания „Чиста околна среда - 2021 г.”

Одобрени са четири проекта на Община Тутракан по Национална Кампания „Чиста околна среда - 2021 г.”

Регион: Тутракан Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 238
Одобрени са четири проекта на Община Тутракан по Национална Кампания „Чиста околна среда - 2021 г.”

Тази година Община Тутракан има четири одобрени проектни предложения, финансиране в размер до 10 000 лв. на проект, в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда -2021 г." и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам". Придобилата широка обществена популярност кампания се провежда за 18-та поредна година.

От одобрените проекти, един е на Община Тутракан, а три са на Кметствата Преславци, Търновци и Кметско наместничество Бреница.

Проект "Възстановяване на зона за отдих в местността "Стомната" до гр.Тутракан", чийто бенефициент е Община Тутракан е на стойност 9 996,52 лв. Теренът, обект на проекта, е част от етапното възстановяване на паркове и зелени площи в гр.Тутракан и допълва приветливия облик на зоните за отдих около града. Зоната за отдих "Стомната" е създадена през 1981 г. в рамките на честванията на 1300 години от основаването на българската държава. Изградена е стомна висока над 2,5 м, в средата, на която има каптиран извор с питейна вода. В близост до нея е оформен с храстовидна растителност картата на България и е изписано 1300. Идеята е на инж.Стефан Бояджиев. Местността често се посещава от местните жители и преминаващи.

Проектът предвижда почистване на терена от растителни и битови отпадъци, окастряне на съществуващите дървета и храсти с доброволен труд и средства на Община Тутракан. Възстановяване на зоната за отдих, чрез доставка и монтаж на паркова мебел, детски съоръжения и залесяване с дръвчета.

Вторият одобрен проект е на Кметско наместничество с.Бреница - "Изграждане на детска и спортна площадка в с.Бреница", който е на стойност 9 994,62 лв. Теренът се намира в центъра на селото и е в занемарено състояние. С реализацията на проекта ще се изгради място за отдих на родителите и спорт за децата, чрез изграждане на минифутболно игрище, доставка и монтаж на паркова мебел, обезопасяване на терена чрез монтиране на нова ограда, както и залесяване с подходяща растителност.

Проект "Благоустрояване и залесяване на парк в с.Търновци", бенефициент на който е Кметство с.Търновци е на обща стойност 9 988,48 лв. С реализацията му паркът ще бъде почистен, залесен и оборудван с необходимата паркова мебел, детски съоръжения и така в селото ще се изградят здравословни практики за деца, младежи, както и възрастните хора. Ще се създаде предпоставка за сплотяване на децата и социално приобщаване между населението в с. Търновци.

Четвъртият одобрен проект "Благоустрояване на зелени площи за отдих и игра в центъра на с.Преславци" е на Кметство Преславци и е на стойност 9 989,98 лв. Теренът се намира се в двора на бившето училище "Св. Св. Кирил и Методий", което е в центъра на селото, в част от него е изграждана паркова зона за отдих и игра със средства на Кметството. Обособена е малка детска площадка за деца - с детски съоръжения и кът за отдих с пейки и беседка за възрастни. С реализацията на проекта ще се доизгради съществуващата детска площадка и паркова зона, ще се допринесе за приветливия и красив вид на центъра на селото.

Крайният срок за реализация на проектите е 30.11.2021 г.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right