Над 6 400 безработни започнаха работа през 12-те месеца на епидемична обстановка

Над 6 400 безработни започнаха работа през 12-те месеца на епидемична обстановка

Регион: Силистра Категория: Анализи, Общество Публикувано: Прегледи: 2068
Над 6 400 безработни започнаха работа през 12-те месеца на епидемична обстановка

Административната статистика на Агенцията по заетостта показва, че общият брой на преминалите от безработица в заетост през 12-те месеца на епидемична обстановка е 6464 лица от област Силистра, което означава, че средно на месец повече от 530 регистрирани безработни са намерили своето ново работно място. През февруари броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 383, което е със 111 лица повече спрямо януари.

В реалната икономика са устроени 69,4% от започналите работа през февруари, като от тях най-много са наети в сектора на държавно управление - 39,5%, преработваща промишленост - 29,5%, селско стопанство - 15,8%, търговия - с 14,8% .

По схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) са започнали работа 114 лица. Схемата "Заетост за теб" по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 502 лица, в т.ч. през февруари 2021г. са сключени трудови договори с нови 101 безработни.

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрирана безработица в област Силистра през февруари е 11.1% [1]. Спрямо предходния месец се наблюдава намаление с 0.1% в стойността на показателя. На годишна база се отчита също намаление с 1.3 пр. пункта. Равнището на регистрираната безработица в страната през февруари 2021г. е 6,9%. В края на февруари регистрираните безработни в бюрата по труда от област Силистра (Силистра, Дулово и Тутракан) са били 5075, което е с 22 лица по-малко от януари. На годишна база се наблюдава намаление с 547 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа - 35,8% /558/, следвана от Главиница - 24,5% /818/, Ситово - 24,4% /367/, Алфатар - 23,2% /230/, Дулово - 12,2% /1178/, Тутракан - 10,9% /570/ и Силистра - 5,8% /1354/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда от силистренска област през месеца са се регистрирали нови 566 безработни лица, като броят им, е с 44 лица по-голям от броя на новорегистрираните през февруари 2020 г. Освен тях, други 15 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения. Наблюдението на входящия поток на регистрираните безработни през изминалия месец, показва, че от общия брой новорегистрирани най-голям е делът на работилите в държавно управление - 29%, търговия - 9,7%, преработваща промишленост - 8,7%, селско стопанство - 4,1%, строителство-3%.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като "60/40" и "80/20" (проект "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемият от COVID-19 по ОПРЧР), продължават да работят за запазване на заетостта, като през месец февруари 432 заети лица са били компенсирани от тези мерки. Мярката"Запази ме", финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури към 28 февруари средства на 837 заети лица. В едногодишния период на усложнена епидемична обстановка тези антикризисни мерки спомогнаха за запазване на заетостта на повече от 1260 заети лица.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 268. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в селско стопанство (22,4%), преработващата промишленост (20,9%), държавно управление (19,8%)търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10,4%). Най-търсените професии през месецa са: лекари, технически сътрудници, домакин, готвачи, сервотьори, продавачи, социален асистент, шивачи, шофьори, общ работник.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари