СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: Ще надграждаме постигнатото, за да създадем по-добри условия за живот в община Ситово

СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: Ще надграждаме постигнатото, за да създадем по-добри условия за живот в община Ситово

Регион: Ситово Категория: Интервюта,Общество Публикувано: Прегледи: 4075
СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: Ще надграждаме постигнатото, за да създадем по-добри условия за живот в община Ситово

Уважаеми читатели,

Днес, заедно с Калина Грънчарова ще ви срещнем с кмета на Община Ситово - Сезгин Алиибрям, който споделя интересни неща от "кухнята" за управлението на общината през изминалите години, както и какво точно предстои през следващите.

- Как бихте определили първата година от Вашия втори кметски мандат, г-н Алиибрям?

- Първата година от втория мандат беше трудна, с много неизвестни около коронавирусната пандемия.

В същото време, обаче, доверието, с което ни удостоиха нашите съграждани за новия мандат ни задължаваше да работим усилено, без да щадим сили и енергия, а именно постигане на поставените цели. Да надграждаме постигнатото през годините, да върнем хората по селата, като създадем по-добри условия на живот, да бъдем в помощ на бизнеса. В тази връзка искам да кажа едно огромно БЛАГОДАРЯ на всички работодатели в нашата община, които задържаха своите работници в тези трудни времена и така осигуриха спокойствие по домовете им.

image

- Как работи Общината във време на пандемия?

- Във време на пандемия Община Ситово се справя със задачите поставени за изпълнение. Направили сме организация още от първия ден на пандемията - 13 март 2020 г., като първата ни грижа е запазване на здравето на нашите съграждани и служителите в администрацията. Забранили сме провеждането на сборове по населени места, на сватбени тържества /допуснахме три, с напълно спазване на изискванията/. Нямаме случай, в който наш служител да не е обслужил или да е отказал да работи в тези трудни условия.

image

- Кои са най-успешните реализирани проекти?

- Реализирахме няколко проекти от изключително значение за населението на община Ситово, които са финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

Единият проект е "Реконструкция на водоснабдителната мрежа за с.Искра и с.Ситово за индикативни улици" на стойност 1 398 694,85 лв., другият - "Реконструкция и рехабилитация на път Нова Попина - Искра - Ситово" на стойност 5 373 923.88 лв. , а третият - за изграждане на спортна площадка в село Искра.

Освен това сме извършили асфалтиране на улици във всички населени места, санирани са административни сгради в село Ситово и село Искра, изграден е и външен асансьор в село Ситово.

image

- Кой е най-належащия проблем в община Ситово, който трябва най-напред да се разреши?

- Належащи проблеми за решаване има, както във всяко нормално семейство. Желанието ни е да увеличим социалните услуги на територията на общината, грижата за възрастните хора ни е с приоритет. Въпросът за нормален автобусен транспорт в някои наши села е болезнен. Ще се стремим да разрешим тези въпроси.

- Какво споделят с Вас хората, когато се срещате с тях в общинния център или по населените места?

- Срещите с хората протичат много емоционално, всеки казус е индивидуален, специфичен. Хората по населените места най-точно ни подсказват проблемите и задачите, с които трябва да се занимаваме през годината. Битовите въпроси са най-често срещани.

image

- На какво ниво е събираемостта на местните данъци и такси? Как се справяте с нередовните платци?

- Събираемостта на местните данъци и такси е над 60%, като в тези проценти са включени и стари задължения от преди 5 години. Нашите съграждани не осъзнават, че всички дейности в администрацията зависят от тези данъци. Почистването на нерегламентирани сметища, много често извозването на отпадъци, строителни дейности на територията на нашата община са обвързани със събираемостта. Ще предприемем драстични мерки към некоректните платци, без изключение.

- Колко проекта реализира Община Ситово в изпълнение Стратегията на МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа"?

- По МИГ "Главиница-Ситово, Крайдунавска Добруджа", Община Ситово е на фаза приключване на един проект по мярка 2.1 "Социално трудова здравна интеграция - приобщаване на представителите на уязвими, етнически и маргинални групи".

Предстоят строителните дейности по мярка 7.2 - по проекта за паркове в селата Босна, Добротица и Гарван.

По мярка 3.9 "Уча се, за да сполуча" имаме също одобрен проект. Той е насочен към подобряване на образованието в училищата и ще стартира тази година.

image

- Какви проекти се подготвят сега в Общината, с които да се кандидатства за финансиране по различните оперативни програми?

- Много често задаван въпрос от всички, но нашата цел е да кандидатстваме по мерки, по които да няма съфинансиране. Не само да изготвиш проект, но и да намериш финансиране е важно. Бяхме се наслушали на проектанти в нашата Община... Приоритет ще е екологията, изграждане на Пречиствателна станция в село Искра, инфраструктурата в цялата община, както и социалните услуги.

- Използва ли Община Ситово възможностите, които дава ПУДООС, за реализация на малки проекти?

- В община Ситово повечето села имат спечелени проекти по ПУДООС. В селата Добротица, Любен, Ирник, Искра, Поляна, Попина и Гарван са изградени кътчета за отдих и детски площадки. Кметствата по населени места имат възможност да кандидатстват самостоятелно по тази програма.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right