Читалището в село Черногор с одобрен проект

Читалището в село Черногор с одобрен проект

Регион: Главиница Категория: Култура Публикувано: Прегледи: 870
Читалището в село Черногор с одобрен проект

- Популяризиране на фолклорното и културно-историческото наследство в с. Черногор е основната цел

- Ще бъде отпечатана и книгата "Черногор - историческа памет за роден край"

Подписан е Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Народно читалище "Янко Забунов 1957", с. Черногор по Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд.

Тя се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 19.05. "Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово " от Стратегията за ВОМР на Сдружение "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа".

Проектните дейности предвиждат закупуване на облекла /носии/ за български и турски фолклорни състави към черногорското читалище, обезпечаващи провеждането на различни културни събития.

Читалището като културна институция отделя особено внимание за любителското художествено творчество, с цел да съхрани уникалността на българските и турските традиции, богатството на песенното творчество и ритъма на танците.

image

Усилията на читалищното ръководство винаги са били насочени към опазването на културно - историческото наследство на черногорци. В тази връзка проектът предвижда и отпечатване на книгата "Черногор - историческа памет за роден край", от която подрастващите, жителите и гостите на Черногор ще могат да почерпят от духа на миналото и затвърдят народностното си самосъзнание.

Основната цел на проектното предложение е развитие, утвърждаване и популяризиране на фолклорното и културно-историческото наследство в с. Черногор, чрез възраждане, популяризиране и създаване на приемственост между поколенията и различните етноси на различни аспекти от културното наследство (местния фолклор). Стойността на проекта е 14 833 лева.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right