Януарско заседание на Общински съвет-Главиница

Януарско заседание на Общински съвет-Главиница

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 883
Януарско заседание на Общински съвет-Главиница

Началото на заседанието на Общински съвет-Главиница бе поставено с разглеждането на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Главиница за 2019 г.

Съветниците приеха Годишен отчет за изпълнението през 2020 г. на Програмата за управление на Община Главиница за мандат 2019-2023 г.

Общинската собственост бе една от важните теми на сесията. Обсъдени и приети са годишният отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление за 2020 г., както и новата Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Главиница за настоящата година.

image

Положителни са решенията по предложението за изменение и допълнение на Наредба №26 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Главиница, отчет за дейността през 2020 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и намеренията на Община Главиница да кандидатства с два проекта - "Социално-трудова и здравна интеграция" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" чрез МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" и по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Патронажна грижа +"

И в Община Ситово се създава нова социална услуга "Асистентска подкрепа", като делегирана от държавата дейност.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky