Решения по актуални въпроси прие Общински съвет Ситово на първото си заседание за годината

Решения по актуални въпроси прие Общински съвет Ситово на първото си заседание за годината

Регион: Ситово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 1349
Решения по актуални въпроси прие Общински съвет Ситово на първото си заседание за годината

Заради усложнената епидемична обстановка, с цел опазване на здравето на гражданите, редовното заседание на Общински съвет - Ситово се проведе при закрити врати за граждани.

С едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалия почетен гражданин на Ситово - Петко Абушев.

В началото, председателят на местния парламент Ридван Кязим представи отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто полугодие на 2020 г., след което бе приет и план за работа през първото шестмесечие на настоящата година.

Съветниците приеха предложенията за издаване на запис на заповед от Община Ситово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по проект "Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в с.Добротица, с.Босна и с.Гарван".

Одобрение получиха и докладните записки на кмета на община Ситово Сезгин Алиибрям за освобождаване на физически и юридически лица от такса "Битови отпадъци" за 2021 г., за отпускане на средства за гориво на автомобили, общинска собственост, предоставени за стопанисване и управление на Полицейски участък Ситово, за отреждане на терен за разширяване на гробищен парк - Ситово, както и за предоставяне на стаи за ползване за нуждите на ПГСС - Ситово.

Съветниците приеха Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. и Общински план за младежта.

Създаването на нова социална услуга "Асистентска подкрепа", като делегирана от държавата дейност, също е с положително решение.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари