Общински съвет - Главиница проведе последното за годината редовно заседание

Общински съвет - Главиница проведе последното за годината редовно заседание

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 1192
Общински съвет - Главиница проведе последното за годината редовно заседание

Най-напред местните парламентаристи актуализираха Поименния списък за капиталовите разходи.

Сред важните докладни записки бе предложението за определянето на годишния размер на такса "Битови отпадъци" и приемане на План-сметка за разходите за сметосъбиране и сметоизвозване през 2021 г.

Данните за настоящата година сочат, че за дейността са планирани 565 799 лв., като сумата се формира от такса "Битови отпадъци" - 340 хил.лв. и 225 779 лв. от собствени приходи. Към края на м.ноември изпълнението на разходите е 341 743 лв.

План-сметката за 2021 г. е в размер 538 154 лв., като промилите за такса "Битови отпадъци" се запазват непроменени.

Общинските съветници приеха Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за периода 2020-2021 г.

Положително решение получи намерението на Община Главиница да кандидатства с проект по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19".

Чрез кметовете и кметските наместници по населените маста в общината са събрани заявления на 500 души, а в началото на м.януари, след проверка на кандидатите, ще стане ясно кои отговарят на условията и ще бъдат включени като потребители на социалната услуга.

image

След дискусия общинските съветници решиха да отложат разглеждането на нова Наредба №21 за обема на животновъдната дейност, местата и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Главиница за следващото заседание.

За времето дотогава ще бъде създадена комисия, която отново ще разгледа цялата Наредба. В комисията ще участват членовете на Постоянната комисия по стопанската дейност към Общинския съвет, трима представители на Общинската администрация, официалният общински ветеринарен лекар, юрист, трима кметове и един животновъд.

5 хил.лв. е дарението, което ще направи Община Главиница, в подкрепа кампанията за подпомагане на COVID-отделение на МБАЛ-Тутракан е следващото решение на общинските съветници.

Те решиха още Община Главиница да поднови членството си в Управителния съвет на Местната инициативна рибарска група "Главиница - Тутракан - Сливо поле", а неин представител в него да бъде зам.-кметът Иванка Сярова.

Причина за прекратяване на членството в управителния орган през 2018 г. е неразплатено задължение на Общината по договор за изпълнение на проект за изграждане на спортен център в гр.Главиница, финансиран от ДФ "Земеделие".

В началото на 2019 г. задължението е изплатено, което дава възможност за възстановяване на членството в УС. Предстои МИРГ "Главница-Тутракан-Сливо поле" да проведе Общо събрание на 29 декември.

В края на заседанието председателят на Общинския съвет Месут Алиш и кметът Неждет Джевдет поздравиха всички присъстващи във връзка с предстоящите коледно-новогодишни празници и им пожелаха преди всичко здраве и още по-успешна нова година.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари