Общински съвет-Ситово проведе редовно си заседание вчера свикано от неговия председател Ридван Кязим.

Общински съвет-Ситово проведе редовно си заседание вчера свикано от неговия председател Ридван Кязим.

Регион: Ситово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 655
Общински съвет-Ситово проведе редовно си заседание вчера свикано от неговия председател Ридван Кязим.

След като на ноемврийска сесия докладната записка за приемане на инвестиции в активи, публична общинска собственост в община Ситово, извършени за сметка на "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра през 2020 г. бе отхвърлена и отложена за разглеждане през м.декември, този път предложението бе прието.

Докладната записка бе разгледана най-напред, а с писмо до кмета на община Ситово Сезгин Алиибрям, "ВиК"-Силистра дава отговор на възникнали въпроси относно целесъобразността на направените инвестиции и собствеността на активите на предходното заседание.

Една техническа грешка отчита "ВиК"-Силистра отнасящата се до подмяна на етернитов водопровод в с.Босна и след нейната поправка общата стойност на инвестициите в община Ситово е в размер на 77 546,27 лв.

Съветниците дадоха съгласие за извършване на компенсиращи промени по плана за капиталовите разходи за 2020 г. финансирани с целеви средства. Те се налагат поради получени разлики от плана и действително извършените разходи.

Включването на обект "Основен ремонт на ул. "Юрий Гагарин" - трети участък" е в резултат на пренасочването получените остатъци от други обекти.

Уточнението е, че доизграждането на паметника на загиналите във войните в с.Добротица, както изграждането на паметник на загиналите кавалеристи от 9-ти конен полк през 1916 г. и загиналите във войните жители от с.Гарван остават в плана за 2021 г., но се променя източникът на средства.

Отчет за изпълнението на план-сметката за такса "Битови отпадъци" за 2020 година и определяне размера на таксата за 2021 година за населените места на територията на Община Ситово бе следващият важен момент от заседанието.

Разходите за сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци за тази година са в размер на 239 592 лв. В План-сметката за следваща година са планирани 281 442 лв. приходи и 266 442 лв. разходи, като промила за такса "Битови отпадъци" остава непроменен.

Заради усложнената епидемична обстановка, с цел опазване на здравето на гражданите, заседанието на Общински съвет - Ситово се проведе при закрити врати за граждани.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right