Общински съвет-Тутракан актуализира такса „Битови отпадъци” за 2021 г.

Общински съвет-Тутракан актуализира такса „Битови отпадъци” за 2021 г.

Регион: Тутракан Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 651
Общински съвет-Тутракан актуализира такса „Битови отпадъци” за 2021 г.

Общински съвет-Тутракан проведе редовно заседание вчера. В началото, директорът на СУ "Христо Ботев" Дияна Станкова връчи Благодарствени адреси на председателя на Общинския съвет Нехат Кантаров, неговия заместник Иван Костанцалиев, общинския съветник Данаил Николов и на ЛРД - Тутракан чрез неговия председател д-р Димитър Стефанов, които са дарили 4 лаптопа за ученици, които нямат технически средства за дистанционно обучение.

Същото дарение е направено и на ученици от СУ "Йордан Йовков".

Размерът на такса "Битови отпадъци" и План-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците бе темата, по която се дискутира най-много.

1 057 059 лв. са очакваните приходи от тази дейност, като от такса "Битови отпадъци" се очаква да се съберат 763 550 лв., а от общинския бюджет ще бъдат добавени още 295 507 лв.

Разходите са в същия размер. Най-големият е по чл.60 и чл.64 от ЗУО за Депото в гр.Русе - 503 042 лв.

image

Общинските съветници актуализираха такса "Битови отпадъци" с 1,65 промила.

От бюджета за следващата година ще бъдат заделени средства за разяснителна кампания сред населението, за това какви отпадъци могат да се депонират на сметището в крайдунавския град.

На заседанието бяха приети Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Тутракан, анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тутракан, както и отдаване под наем на терени - общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти.

Положително е решението и за включване на обект в Проект "Красива България - 2021 г.", като предложението е "Текущ ремонт на обществено обслужваща административна сграда "Общински съвет-Тутракан".

Промяна на общата численост в структурата на общинска администрация на Община Тутракан също е приета включваща разкриване на нова дейност - "Пречистване на отпадъчните води от населените места".

В края на заседанието съветниците приеха отчета за своята работа през тази година и План за първото шестмесечие на 2021 г.

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right