Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание ввчера

Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание ввчера

Регион: Ситово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 544
Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание ввчера

Една от важните точки от дневния ред бе разглеждане на инвестициите в активи - публична общинска собственост в община Ситово, извършени за сметка на "Водоснабдяване и канализация" - Силистра през настоящата година.

Общата сума на инвестициите, за която се търсеше положително решение от страна на съветниците, е в размер на 77 546 лв. 18 са позициите в отчетната таблица на разходите. Най-много средства са заделени за два обекта.

Първият - реконструкция на улична мрежа етернит по ул. "Образцова" - 1270 метра в с.Искра е на стойност малко над 22 хил.лв., а вторият - същата реконструкция по ул. "Раковски" - 1045 метра в Ситово за 17 хил.лв. Това означава подмяна на старите етернитови тръби с нови полиетиленови тръби.

Останалите инвестиции са за смяна на водомери в с.Гарван, поставяне на нов автоматичен въздушник в с.Нова Попина, помпен агрегат в с.Поляна, спирателен кран в с.Гарван и с.Поляна, на сондажна помпа в с.Ирник и други подобни по-дребни инвестиции.

image

След дискусия, общинските съветници решиха докладната записка да бъде разгледана през м.декември, а дотогава трябва да се изясни собствеността на съоръженията, където са извършени инвестициите.

В останалата част от заседанието на Общински съвет-Ситово, със свои решения съветниците приеха предложенията за дейността на народните читалища за 2021 година, анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ситово за периода 2021-2022 г., както и предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите.

Кметът Сезгин Алиибрям предложи да бъде дадено съгласие Община Ситово да кандидатства с проект по целева Програма "Обществени трапезарии" към Фонд "Социална закрила", а също и с проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, за които получи одобрението на местните парламентаристи.

На сесията бе прието решение за издаване на запис на заповед от Община Ситово в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за проект "Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура".

Заради усложнената епидемична обстановка, с цел опазване на здравето на гражданите редовното заседание на Общински съвет - Ситово бе закрито за граждани.

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right