Общински съвет-Главиница проведе редовното си заседание днес

Общински съвет-Главиница проведе редовното си заседание днес

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 565
Общински съвет-Главиница проведе редовното си заседание днес

При спазване на всички противоепидемични мерки Общински съвет-Главиница проведе редовното си заседание свикано от неговия председател Месут Алиш.

Към предварителния дневен ред, по предложение на кмета на общината Неждет Джевдет, бяха включени още две докладни записки - за администриране на открито производство по ликвидация на общинската фирма "Общински превози" и за приемане на инвестициите направени през годината от ВиК-Силистра.

image

Със свои решения съветниците актуализираха поименния списък за капиталови разходи за 2020 година и допълниха Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, след което бяха разгледани и предложения за продажби на имоти в селата Стефан Караджа, Падина, Осен, Сокол и гр.Главиница, а също и предложения за отдаване под наем на части от общински недвижим имот за стоматологични услуги, както и на полски пътища.

image

Инвестицията, извършена от "ВиК" ООД, гр. Силистра през 2020 г. на територията на община Главиница представляваща актив - публична общинска собственост, е в размер на 46 хил.лв. Тя бе приета от съветниците след дискусия, като решението бе допълнено с искането за представяне на справка от страна на ВиК-Силистра за приходите, които получава от населението на община Главиница и разходите за текущи нужди за настоящата година.

Справката трябва да бъде представена на следващото заседание на Общинския съвет - през м.декември.

Положително решение получи и докладната записка за кандидатстване по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Детски кътове" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right