Проект „Съпричастие - подкрепа, отговорност”, който се реализира в община Ситово ще има продължение

Проект „Съпричастие - подкрепа, отговорност”, който се реализира в община Ситово ще има продължение

Регион: Ситово Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 540
Проект „Съпричастие - подкрепа, отговорност”, който се реализира в община Ситово ще има продължение

На финалната права е изпълнението на проект "Съпричастие - подкрепа, отговорност", чийто бенефициент е Община Ситово.

Средствата се осигуряват по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - Компонент 2 и Компонент - 3 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Проектът по Компонент 2 приключва до 30 ноември, но той ще има продължение. Добрата новина съобщи ръководителят на проекта - Нели Маринова.

Община Ситово е кандидатствала по Компонент 4 за безвъзмездна финансова помощ, има одобрен проект и допълнително споразумение за продължение на дейностите по Компонент 2 до края на м.май 2021 г., т.е. срокът за изпълнението му се удължава с още 6 месеца.

По проекта се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове възрастни хора и лица с увреждания. Грижата се предоставя не само в общинския център Ситово, а и в съставните на общината населени места - с. Искра, с. Попина, с. Добротица и с. Любен.

Услугата се предоставя от специално нает и обучен за целта персонал: социални асистенти, медицински сестри, социални работници, рехабилитатор и психолог.

Те извършват посещение в домовете на потребителите, а също и медицинска грижа и рехабилитация се осъществява в добре оборудвано Звено за почасова грижа към Община Ситово. Звеното разполага със зала за рехабилитация, за лица след инсулти, травми, други дегенеративни заболявания, масажен стол и масажна кушетка.

Социалните асистенти помагат в бита, храненето, пазаруването, при плащане на сметки, организиране на консултации с лекари, попълване на рецептурна книжка и морална подкрепа.

Проектът "Съпричастие - подкрепа, отговорност" - Компонент 3 ще приключи на 31 декември 2020 г.

Безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 налагат мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, в т.ч. хора с увреждания или в невъзможност за самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID - 19, както и за лица в карантинен период.

Грижата се предоставя в с.Ситово, с. Искра, с. Попина, с. Добротица, с. Любен, с. Босна и с. Гарван.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right