Общински съвет Главиница проведе редовното си заседание днес

Общински съвет Главиница проведе редовното си заседание днес

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 979
Общински съвет Главиница проведе редовното си заседание днес

Местният парламент на община Главиница проведе днес редовно заседание, като към предварителния проект за дневен ред бяха добавени още две докладни записки.

Сред най-важните решения, които приеха общинските съветници е предложението за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка през учебната 2020/2021 г. на 4-годишните деца от общината Главиница до края на 2020 г., както и администриране на открито производство по ликвидация на "Общински превози" ЕООД.

Положително решение получиха също предложенията за поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг по четири обособени позиции, актуализираната бюджетна прогноза на Община Главиница за периода 2021-2023 г. и иницииране на гражданско съдопроизводство с цел реализиране правата на Община Главиница във връзка с неизпълнен договор по обществена поръчка с предмет "Реконструкция и изграждане на Спортен център в гр.Главиница".

image

Кметът Неждет Джевдет бе определен за представител на Община Главиница в предстоящото заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от "В и К" ООД-Силистра.

При невъзможност той да присъства лично, ще го замества зам.-кметът Сюзан Хасан.

Строителни материали на стойност 1000 лв. ще бъдат закупени с общински средства, които са предназначени за отстраняване на щетите следствие на пожар възникнал в дома на Севдим Ангелов от с.Богданци.

Общинските съветници приеха единодушно предложенията за отличаване със званието "Почетен гражданин на община Главиница" (посмъртно) на Джеват Яшар и с Почетен плакет за значителен граждански принос - Мария Вълкова и Симеон Вълков (посмъртно).

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right