Милена Перчемлиева: Близо 400 безработни по-малко през август спрямо предходния месец

Милена Перчемлиева: Близо 400 безработни по-малко през август спрямо предходния месец

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 432
Милена Перчемлиева: Близо 400 безработни по-малко през август спрямо предходния месец

В края на месец август регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Силистра според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 5445, като спрямо юли намалението е с 400 лица.

Спрямо август 2019 г. увеличението е с 850 лица. Това съобщи за Общинско радио Милена Перчемлиева, директор дирекция "Бюро по труда" Силистра.

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Силистра е 12%, като спрямо м. юли показва намаление с 0,8 процентни пункта.

На годишна база е налице увеличение от 1,9 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 7,5%.

От изнесените данни стана ясно, че по общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа - 38,3% /597/, следвана от Главиница - 25,1% /838/, Ситово - 25,2% /379/, Алфатар - 21% /208/, Дулово - 13,1% /1265/, Тутракан - 10,8% /567/ и Силистра - 6,9% /1591/.

За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 423 безработни лица. Освен тях, други 15 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Силистра.

През м. август броят на започналите работа е 582, като 64% от тях са устроени в реалната икономика. Други 3 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през август чрез бюрата по труда, поясни Перчемлиева.

В сравнение с м. август 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа-с 57,7%.

Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори:

- държавно управление-20,3%;

- търговия;

- ремонт на автомобили и мотоциклети-10,7%;

- преработваща промишленост-9,1%;

- хотелиерство и ресторантьорство-6,4%;

- транспорт и складиране-4,1%;

- селско, горско и рибно стопанство-3,1%;

- хуманно здравеопазване и социална работа-2,4%; строителство-2% и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 207 безработни лица-105 по програми и мерки по ЗНЗ и 102 по схеми по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

На 102 лица е осигурена работа по стартиралите в началото на месеца регионални програми за заетост.

При спазване на ограниченията и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, над 260 търсещи работа са включени през месеца във възобновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда.

В групови мероприятия за професионално и кариерно консултиране, ателие за търсене на работа и мотивиране за активно поведение на пазара на труда са включени 127 лица.

Завените работни места на първичния трудов пазар през август са 210, като 53% са от частния сектор.

Най-голям дял свободни работни места са заявени в сектор образование (22,8%), следват преработваща индустрия (17,6%), търговия (11%), държавно управление (10,5%), хотелиерството и ресторантьорството (9,5%), и др.

Най-търсените професии през месец август са: учител, продавач, технически сътрудник, общ работник, сервитьор, машинен оператор, готвач, работник в кухня, шофьор и др, каза в заключение Милена Перчемлиева.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right