Намаляват катастрофите и загиналите по пътищата в областта

Намаляват катастрофите и загиналите по пътищата в областта

Регион: Силистра Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 805
Намаляват катастрофите и загиналите по пътищата в областта

За периода 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г. на територията на ОДМВР Силистра са настъпили 31 бр. ПТП, като за същия период на 2019г. са 32 бр. ПТП.

Тежките ПТП от всички пътни произшествия за периода 01.08.2020г. до 31.08.2020г. са 10 бр., като за същия период на 2019г. са също 10 бр. Налице е намаляване на всички ПТП с 1 брой и устойчивост на тежките ПТП за сравняваните периоди на 2019г. и 2020г.

Ранените лица за периода 01.08.2020г. до 31.08.2020г. са 13 бр., като за същия период през 2019г. са 11 бр.,т.е има увеличение по линия на ранените лица за 2020г. с 2 броя.

За времето от 01.08.2020г. до 31.08.2020г. няма убити лица, като за същия период през 2019г. има четири загинали лица.

Настъпили ПТП по общини:

image

Видно от приложената таблица се запазва тенденцията на територията на по-големите общини с голяма интензивност на човекопотоки МПС да се реализират по-голям брой ПТП.

През м. август 2019г. и 2020г. на територията на община Силистра се реализират най-голям брой ПТП - съответно по 13 бр. за 2020г. и 15 бр. за 2019г.;

- Община Дулово 12 бр. ПТП за 2020г. и 8 броя ПТП за 2019г.;

- Община Кайнарджа 0 ПТП за 2020г. срещу 1 бр.ПТП за 2019г.;

- Община Тутракан 2 бр. за 2020 и 4 бр. за 2019г.г.;

- Община Главиница 1 бр.ПТП за 2020г. срещу 2 бр. ПТП за 2019г.;

- Община Ситово 1 бр.ПТП за 2020г. срещу 2 бр.ПТП за 2019г.;

- Община Алфатар 2 бр.ПТП за 2020г. срещу 0 бр. за 2019г.

Отчита се намаляване на ПТП-та през 2020г. за община Силистра и община Тутракан с 2 бр. ПТП, община Кайнарджа и община Ситово с 1 бр.ПТП в сравнение със същия период на 2019г . Има увеличение на допуснатите през 2020г. ПТП в община Алфатар с 2 броя и община Дулово с 4 бр. ПТП.

При анализа на тежките ПТП по вид за периода 01.08.2020г. до 31.08.2020г. се установи, че най-често срещаните са:

*блъскане в дърво - 20.00 %

*преобръщане на МПС извън пътното платно - 20.00 %

*сблъскване между МПС странично - 10.00 %

*сблъскване между МПС под ъгъл - 10.00 %

*блъскане в крайпътно съоръжение- 10.00%;

*блъскане на пешеходец - 10.00 %

*блъскане на велосипедист - 10.00 %

Ранените лица през м.август 2020г. са при тежки ПТП от вида блъскане в дърво -30.77%, преобръщане на МПС извън пътното платно и сблъскване между МПС странично - по 15.38%, сблъскване между МПС под ъгъл, блъскане в крайпътно съоръжение, блъскане на велосипедист и на пешеходец-по 07.69%.

От изнесените данни е видно, че за периода 01.08.2020г.-31.08.2020г. отново се наблюдава тенденция за ПТП в резултат на блъскане велосипедист и на пешеходец, което е причина за тежки наранявания на лицата от горепосочената категория.

Извод: От статистическите данни е видно, че съгласно разпределението на ПТП по общини и видове няма изразена ясна тенденция за участъци с концентрация на произшествия или конкретни видове такива. Най-голям брой ПТП с ранени има на територията на община Силистра.

Няма участък от пътя и особености от него, който да способства за реализиране на ПТП. При анализа на тежки ПТП е видно, че те са разпределени в общини с най- голям брой хора и там, където пътникопотока е най- интензивен.

Няма изразена тенденция, от която може да се направи обосновано предположение за обективни проблеми в дадена община, които са предпоставка за пътнотранспортни произшествия.

През разглеждания период на 2020г. -месец август, броят на тежките ПТП в населените места и извън населените места е еднакъв - по 5 тежки ПТП или по 50.00%. Тежките ПТП -та в населените места през периода 01.08.2019 г. до 31.08.2019г. са също 50.00% .

Броят на ранените лица през м.август 2020г. в населените места е 38.46% срещу 36.36% през 2019г.

По вида на ПТП-та може да съдим, че основната причина е несъобразена или висока скорост, слаба квалификация на водача на МПС, отнемане предимство и в цялост неспазване правилата за движение.

В тази връзка следва да се планират и реализират СПО с тематика "Контрол на максимално разрешената скорост на движение за дадения участък".

Възрастови особености на пострадалите при ПТП лица

От направения анализ за ранените лица при ПТП през м. август 2020г. на територията на област Силистра се установи, че в качеството на участници три лица са на възраст до 18 години, като едното лице е в качеството на пешеходец, а две лица са водачи на ППС.

Още две лица на възраст до 18 години са участници в ПТП, но същите са без последствия.

Две ПТП с деца до 18 годишна възраст са на територията на община Дулово, едно ПТП с участието на непълнолетно лице, което не е пострадало е на територията на община Тутракан и са регистрирани две ПТП на територията на община Силистра с едно пострадало лице до 18 годишна възраст и едно непълнолетно лице без последствия.

При допуснатите ПТП за м.август 2020г. седем лица са над 65 годишна възраст, като най-възрастното пострадало при ПТП лице е на 83 годишна възраст.

Три ПТП с лица над 65 годишна възраст са допуснати на територията на община Дулово и четири ПТП с лица над 65 годишна възраст на територията на община Силистра.

Шест лица са без последствия при ПТП-та, като едно лице над 65 години е ранено. От допуснатите седем ПТП с участието на лица над 65 годишна възраст, две лица са в качеството на пътници, като едното лице е ранено, а пет лица са водачи на ППС.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари