Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание днес

Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание днес

Регион: Ситово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 601
Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание днес

Редовно заседание проведе днес Общински съвет-Ситово. Към предварително обявения дневен ред включващ 8 докладни записки бе прието още едно предложение - за отпускане на допълнителна субсидия за НЧ "Възраждане-2017" в с.Ситово.

Най-напред съветниците приеха промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, които се налагат със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение обявено от българския парламент на 13 март т.г.

Съгласно законовата разпоредба, се предоставя правна възможност на Общинските съвети и на постоянните комисии по време на действие на извънредното положение да могат да провеждат заседанията си от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазването на изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено.

В тази връзка, в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ситово бе добавен нов член 69а.

И нова Наредба за обема на животновъдната дейност, реда и условията и местата за отглеждане на селскостопански животни и калифорнийски червеи на територията на община Ситово прие местният парламент.

За първото полугодие на 2020 г., в приходната и разходната част - по функции и дейности, касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Ситово са в размер на 7 820 038 лв. сочи отчетът.

image

Капиталовите разходи и текущите ремонти на различни обекти са в размер на 928 398 лв., като 873 595 лв. от тях са за асфалтиране на улици в общинския център Ситово и селата Босна, Гарван, Добротица, Ирник, Искра, Любен, Поляна, Попина и Слатина, за текущ ремонт и освежаване сградите на Кметствата в Нова Попина, Слатина и Ирник, ремонт на покривите на читалищата в Ситово и Ирник и др.

В резултат на строгата финансова дисциплина, предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите и оптимизиране на разходите, Община Ситово няма неразплатени задължения.

На сесията, общинските съветници приеха решение за компенсирани промени между утвърдените показатели по плана за разходите по бюджета на Община Ситово към 30 юни т.г.

Инж. Димитър Проданов Иванов е новият лесовъд по управление на горските територии, собственост на Община Ситово, с когото съветниците възложиха на кмета Сезгин Алиибрям да сключи договор.

За закупуване на необходим инвентар, ремонт на сервизните помещения и почистване на прилежащия към сградата терен, на НЧ "Възраждане - 2017" бе отпусната допълнителна субсидия в размер на 2 640 лв.

Военен паметник на загиналите Гарванци във войните да бъде изграден в с.Гарван - даде съгласие Общински съвет-Ситово. Министерство на отбраната е отпуснало 7 хил.лв., а Инициативен комитет е издирил имената на загиналите във всички войни.

Новият паметник ще бъде изграден на мястото на стария, който определят като непълен - само с имената на загиналите във Втората световна война и носещ характерна символика.

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right