Общински съвет Тутракан проведе редовното си заседание вчера

Общински съвет Тутракан проведе редовното си заседание вчера

Регион: Тутракан Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 763
Общински съвет Тутракан проведе редовното си заседание вчера

С минута мълчание в памет на общинския съветник Шенол Молла, починал след масивен инфаркт на 50-годишна възраст, започна редовното заседание на Общински съвет-Тутракан днес.

От ОИК-Тутракан представиха новия общински съветник от листата на ДПС - Бекир Изет, който положи клетва.

С Поздравителен адрес и предметна награда, кметът на общината д-р Димитър Стефанов отличи възпитаника на ЦНСТ "Мечта" - Николай Василев, който намирайки портмоне с пари го връща на собственика.

image

В работната част на заседанието, към предварителния дневен ред, съветниците приеха още една допълнителна точка, за която взеха и положително решение накрая - дадоха съгласие Община Тутракан да кандидатства с проект за реновиране на парк "Христо Ботев" по мерките на МИГ "Тутракан - Сливо поле".

Отчетът за изпълнение на бюджета за изминалата 2019 г. бе приет с пълно мнозинство. И още - актуализиран е списъкът за разпределението на плана на капиталовите разходи към 31.08.2020 г., допълнена е Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и на тази база са приети решения за разпоредителни сделки с тях.

До Министъра на финансите ще бъде направено предложение за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.

image

Наредбата за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на община Тутракан бе актуализирана, а това се налога тъй като през последните пет години промени в нея не са правени, а в същото време има актуализация на националната наредба.

Предложените изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан в Раздел III "Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги" предизвикаха дискусия.

Според общинския съветник Кристиян Калчев от страна на Общината не са спазени законовите срокове за публично обявление за промените, на което отговор получи от зам.-кмета Дарина Иванова. Тя го опроверга като посочи конкретните дати на публикациите на сайта на Община Тутракан.

image

Промените в Наредбата бяха приети - родителите няма да плащат задължителната такса за посещение на детска градина, която бе в размер на 8 лв.

Темата за образованието присъства в две докладни записки. По първата бе прието решение СУ "Йордан Йовков" и СУ "Христо Ботев" да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и училища за новата учебната година.

По втората бе дадено разрешение за допускане на изключение от минималния брой ученици в паралелките и за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Така за недостигащите ученици в ОУ "Стефан Караджа" - с. Цар Самуил от общинския бюджет ще бъдат осигурени 26 539.80 лв., за ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с.Нова Черна - 21 306.60 лв., за СУ «Йордан Йовков» - 8 971.20 лв. и на СУ «Христо Ботев» - 2991.60 лв.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right