ДФ "Земеделие": На вниманието на регистрираните земеделски стопани от област Силистра!

ДФ "Земеделие": На вниманието на регистрираните земеделски стопани от област Силистра!

Регион: Силистра Категория: Земеделие Публикувано: Прегледи: 4697
ДФ "Земеделие": На вниманието на регистрираните земеделски стопани от област Силистра!

До 24 август, 2020 г. в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" Силистра животновъдите, отглеждащи едър и дребен рогат добитък и пчелни семейства, имат възможност да кандидатстват за финансово подпомагане по схеми за минимална помощ "де минимис" (de minimis).

На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020.

До 2 септември, 2020 г. е срокът за кандидатстване за финансово подпомагане по "де минимис" за стопаните, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.

Кандидатите следва да са подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020. На финансиране подлежат производители, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2019 и по СЕПП за земеделските стопани, отглеждащи винени лозя и маслодайна роза.

Фермерите с пропаднали площи под 100% (плодове и зеленчуци), вследствие на неблагоприятно климатично събитие, следва да имат издаден протокол за настъпилото събитие през 2020 г. от Общинска служба "Земеделие".

Срокът за изплащане на помощта за животновъдите и за пчеларите е до 18 септември, 2020 г., а за роизводителите на плодове и зеленчуци, лозя и маслодайна роза - до 30 септември, 2020 г.

Право на подпомагане по тези схеми по деминимис имат над 1400 регистрирани земеделски стопани от област Силистра.

На официалната интернет страница на ДФ "Земеделие" са публикувани указанията за прилагане на схемите за държавни помощи, списъци на допустимите кандидати, образци на документите за кандидатстване както и ставките за подпомагане за единица площ, на глава животно и за едно пчелно семейство.

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2018-2020 г.).

След крайния срок за подаване на заявления по схемите де минимис за животни и пчели (24.08.2020) и за плодове, зеленчуци винени лозя и маслодайна роза (02.09.2020), документи няма да бъдат приемани.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари