По-малко катастрофи от началото на месец юли 2020г. в сравнение със същия период през 2019г.

По-малко катастрофи от началото на месец юли 2020г. в сравнение със същия период през 2019г.

Регион: Силистра Категория: Крими Публикувано: Прегледи: 200
По-малко катастрофи от началото на месец юли 2020г. в сравнение със същия период през 2019г.

Пътнотранспортен травматизъм

За периода 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г. на територията на ОДМВР Силистра са настъпили 33 бр. ПТП, като за същия период на 2019г. са 38 бр. ПТП.

Тежките ПТП от всички пътни произшествия за периода 01.07.2020г. до 31.07.2020г. са 10 бр., като за същия период на 2019г. са 18 бр. Налице е намаляване на всички ПТП с 5 брой и на тежките ПТП за сравняваните периоди на 2019г. и 2020г. с 8 броя.

Ранените лица за периода 01.07.2020г. до 31.07.2020г. са 11 бр., като за същия период през 2019г. са 29 бр., т.е има намаление по линия и на ранените лица за 2020г. с 18 броя.

За времето от 01.07.2020г. до 31.07.2020г. няма убити лица, като за същия период през 2019г. също няма загинало лице.

Настъпили ПТП по общини:

image

Видно от приложената таблица се запазва тенденцията на територията на по-големите общини с голяма интензивност на човекопоток и МПС да се реализират по-голям брой ПТП. През м. юли 2019г. и 2020г. на територията на община Силистра се реализират най-голям брой ПТП - съответно по 9 бр. за 2020г. и 18 бр. за 2019г.

Настъпили тежки ПТП по общини:

image

Настъпилите тежки ПТП през м.юли 2020г. потвърждават данните от таблицата за допуснат общ брой ПТП по общини. Най-висок процент са допуснатите тежки ПТП на територията на община Силистра с 40.00% и община Кайнарджа с 20.00% от общия брой тежки ПТП на територията за област Силистра срещу 55.56% и 00.00% за община Кайнарджа за същия период на 2019г.

Броят на ранените лица през периода на 2020г. в община Силистра се запазва във високи граници -36.36%, като се установява тенденция от началото на 2020г. община Силистра да е с най-висок процент пътен травматизъм.

От представените данни за допуснати ПТП през м. юли 2020г. се налага извода, че като най-често срещано по вид ПТП е блъскане паркирано ППС и преобръщане на МПС извън пътното платно-15.15%, сблъскване на МПС отзад, сблъскване между МПС под ъгъл и сблъскване между МПС странично по 09.09% от общия брой ПТП.

Положителен факт е обстоятелството, че за м. юли 2020г. няма ПТП от вида блъскането на пешеходец и намаление по отношение на ПТП от вида блъскане на велосипедист в сравнение с 2019г от 05.26% за 2019г. до 03.03% за 2020г.

Броят на ранените лица през м.юли 2020г. са с най-висок процент при ПТП от вида преобръщане на МПС извън пътното платно -27.27% и сблъскване между МПС челно-18.18%.

При анализа на тежките ПТП по вид за периода 01.07.2020г. до 31.07.2020г. се установи, че най-често срещаните са:

- преобръщане на МПС извън пътното платно - 30.00 %

- блъскане в дърво - 10.00 %

- блъскане на велосипедист - 10.00 %

- сблъскване между МПС челно - 10.00 %

- сблъскване между МПС странично - 10.00 %

- блъскане в стълб- 10.00%;

- сблъскване между МПС под ъгъл - 10.00 %

- сблъскване между МПС отзад - 10.00 %

Извод: От статистическите данни е видно, че съгласно разпределението на ПТП по общини и видове няма изразена ясна тенденция за участъци с концентрация на произшествия или конкретни видове такива. Най-голям брой ПТП с ранени има на територията на община Силистра.

Няма участък от пътя и особености от него, който да способства за реализиране на ПТП. При анализа на тежки ПТП е видно, че те са разпределени в общини с най- голям брой хора и там, където пътникопотока е най- интензивен.

Няма изразена тенденция, от която може да се направи обосновано предположение за обективни проблеми в дадена община, които са предпоставка за пътнотранспортни произшествия.

Възрастови особености на пострадалите при ПТП лица

От направения анализ за ранените при ПТП през м. юли 2020г. 11 лица на територията на област Силистра, две лица са на възраст до 18 години, като едното лице е на 15 години, а другото пострадало лице е на 16-годишна възраст.

При допуснатите ПТП за м.юли 2020г. четири лица са над 60-годишна възраст, като най-възрастното пострадало при ПТП лице е на 72-годишна възраст.

От данните за отчетния период може да се направи извод, че има намаление на общия брой ПТП през периода 01.07.2020г.- 31.07.2020г. в сравнение със същия период през 2019г. с пет броя, намаление през 2020г. на тежките ПТП с осем броя, ранени лица с 18 броя и нито едно убито лице.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right