Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание вчера

Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание вчера

Регион: Ситово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 586
Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание вчера

С цел опазване здравето на гражданите, то премина при закрити врати.

Към предварителния дневен ред бе включена една докладна записка внесена от кмета на Община Ситово Сезгин Алиибрям.

През първото полугодие на тази година, Общинският съвет е провел 6 редовни заседания, две, от които открити, а останалите 4 - закрити, заради епидемичната обстановка - научаваме от отчета направен от неговият председател Ридван Кязим.

Приети са общо 52 решения, а участието на общинските съветници е почти 100% на всяко заседание. Петте Постоянни комисии са заседавали 22 пъти за отчетния период. Няма оспорени решения от страна на кмета на общината, което е показател за добра съвместна работа в местното самоуправление.

Също така няма върнати решения от Областния управител за отмяна или ново разглеждане.

"Представям Ви настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и самокритичност да коригираме нашите грешки, за да вървим напред в изпълнение на задълженията си на общински съветници пред своите избиратели - каза председателят на местния парламент Ридван Кязим.

- Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на очакванията на жителите на община Ситово за благоденствието на всички".

Съветниците приеха План за работа на Общинския съвет през второто полугодие на 2020-та.

image

Директорът на ОП "Общински имоти и услуги - 2012" Турхан Мехмед представи отчет за конкретната дейност на предприятието и финансовата план-сметка за първото полугодие, които бяха единодушно приети.

Съгласно последните изменения на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, общините чийто бюджет надхвърля 10 млн.лв. задължително трябва за изградят структура "Звено за вътрешен одит", което е пряко подчинено на кмета на общината.

Бюджетът на Община Ситово е 11 185 178 лв., което е повод за промени в щатната общинска структура. С приетото решение се създава "Звено за вътрешен одит" с численост от 2 бройки.

Актуализиран е списъкът на длъжностите, имащи право на транспортни разходи за сметка на общинския бюджет.

Общинските съветници дадоха съгласие НЧ "Йордан Йовков - 1899 г.", с. Добротица да кандидатства с проектно предложение по мярка 19.05 "Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово 2020" към МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа".

С наближаването на новата учебна година темата за образование бе на дневен ред с докладни записки за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум, утвърждаване на мрежата и щата в детските градини, включване на ДГ "Щастливо детство" в с.Ситово и изнесената група в с.Любен в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година, както и актуализацията на този списък, по които има положителни решения.

В края на заседанието, след проведен дебат, общинските съветници не приеха предложението за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имот - публична общинска собственост - "Водоем", който се намира в землището на с.Ситово.

От дискусията стана ясно, че преливника на този водоем има нужда от ремонт, но той обикновено е за сметка на собственика. Освен това, там е заустена цялата канализационна система на Ситово и ако водоемът стане държавна собственост, в бъдеще може да има проблеми в тази посока.

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right