Общински съвет-Тутракан проведе юлското си заседание

Общински съвет-Тутракан проведе юлското си заседание

Регион: Тутракан Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 739
Общински съвет-Тутракан проведе юлското си заседание

Най-напред бяха приети докладите на читалищата за дейността им през 2019 г.

Общинските съветници приеха също Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Тутракан за 2020 г., Поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 31 юли т.г. и допълнения на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, както и решения по няколко разпоредителни сделки с такива имоти.

Една от важните теми на това заседание бе образованието. Две докладни записки формиращи предложенията за включване на Детска градина "Полет" и Детска градина "Славянка" в Списъка на средищните детски градини и училища за предстоящата учебна 2020-2021 година получиха положителни решения.

image

В края на сесията бяха представени и приети отчет на кмета на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов за изпълнение решенията на Общински съвет за период обхващаш началото на мандата до края на първото полугодие на тази година, а за същия период отчет за дейността на Общински съвет-Тутракан и неговите комисии направи председателят Нехат Кантаров.

През посочения период са проведени са 10 редовни и едно извънредно заседания на Общински съвет - Тутракан, приети са 155 решения, от които едно върнато и едно изменено.

Част от решенията, които местният парламент е приел Общинската администрация е изпълнила, а останалите са в ход на изпълнение.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky