Нов канал за връзка на езерото в Сребърна с р. Дунав

Нов канал за връзка на езерото в Сребърна с р. Дунав

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 946
Нов канал за връзка на езерото в Сребърна с р. Дунав

© wikipedia

Отстраняване на тиня, органична маса и инвазивни растителни видове от езерото в село Сребърна, част от едноименния Биосферен парк, ще бъде направено (вероятно от много години насам за пръв път) в защитената територия със специализирана техника за драгиране и косене на тръстика.

Това стана ясно на пресконференция в гр. Силистра за представяне на проект на РИОСВ-Русе "Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР "Сребърна", по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.".

Проектът е на стойност 8 532 373 лева, от които 85 % (7 252 517 лв.) са средства на Европейския фонд за регионално развитие и 15% (1 279 855 лв.) национално съфинансиране.

Наред с отстраняване на тинята от дъното на езерото, се предвижда изграждане на нов канал - 2 км, в западната част на резервата, който цели възстановяване на условията за естествена циркулация на водата в езерото при преливане на река Дунав.

В проекта се предвижда изпълнение на консервационни мерки от плановете за действие на къдроглавия пеликан, големия воден бик и малкия корморан, включващи проучване на стари гнездови колонии и поддържащи дейности.

Езерото Сребърна ще бъде зарибено с див шаран, който е местен вид риба.

Всички дейности целят подобряване на хидрологичния и биологичния статус на екосистемите и създаване на максимално благоприятни условия за защитените видове животни, както и провеждане на качествен мониторинг.

Мерките са в съответствие с Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2022 г., Актуализиран план за управление на езерото в Биосферен парк "Сребърна" от 2016 г. и други стратегически и нормативни документи.

Като продължение на предходен проект се предвижда надграждане на системата за видеонаблюдение чрез определяне на около 9 нови точки за непрекъснат мониторинг. Ще бъдат закупени високопроходим автомобил и малка лодка с извънбордови двигател.

Проектът е с продължителност 48 месеца. Към настоящия момент текат процедури за избор на изпълнители. Първите дейности по зарибяване на терен ще бъдат реаризирани през месец октомври тази година.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right