Музикално-сценично oборудване и носии за читалището в с.Малък Преславец

Музикално-сценично oборудване и носии за читалището в с.Малък Преславец

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 572
Музикално-сценично oборудване и носии за читалището в с.Малък Преславец

Председателят на Управителния съвет на Сдружение "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" - Сезгин Алиибрям и Галина Ангелова - председател на НЧ "Йордан Йовков - 1946", подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 19.05. "Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово " от Стратегията за ВОМР на Сдружение "МИГ Главиница- Ситово Крайдунавска Добруджа".

Проектното предложение включва закупуване на музикално-сценично oборудване, както и 15 броя носии за фолклорните състави към НЧ "ЙОРДАН ЙОВКОВ-1946" с.Малък Преславец, обезпечаващи провеждането на различни културно-информационни събития.

Целта на проекта е да се съхрани това, което ни отличава от останалите народи - уникалността на традициите, богатството на песенното творчество, красотата на българските носии и ритъма на танците.

Едно от най-значимите ежегодно провеждани културни мероприятия от НЧ "Йордан Йовков - 1946", е празникът на водните лилии. За неговото популяризиране в проекта е предвидено изработването на различни видове информационни и рекламни материали.

Проектните дейности ще допринесат за опазване и развитие на културното наследство, възраждане на местния фолклор и предаваните от векове история, традиции и бит.

Стойността на проекта е 14 982 лева.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right