Училищата в Искра, Добротица и Ситово с общ проект "Уча се, за да сполуча"

Училищата в Искра, Добротица и Ситово с общ проект "Уча се, за да сполуча"

Регион: Ситово Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 605
Училищата в Искра, Добротица и Ситово с общ проект "Уча се, за да сполуча"

"Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020г., съфинансиран от Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект по мярка 3.9, "Уча се, за да сполуча" от Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ Главиница-Ситово", за училищата в селата Искра, Добротица и Ситово, разбираме от профила на Сезгин Алиибрям от социалните мрежи.

Проектното предложение е насочено към подобряване на достъпа до качествено образование и насърчаване на социалната и образователна интеграция на деца и ученици, намаляване на дела на ранно отпадналите от училищното образование, чрез обновяване и модернизиране на обзавеждането и оборудването, от които се нуждаят училищата.

Стойността на проекта е в размер на 184 922 лв.".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right