Извънредно заседание на Общински съвет Главиница

Извънредно заседание на Общински съвет Главиница

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 1562
Извънредно заседание на Общински съвет Главиница

Извънредно заседание проведе Общински съвет-Главиница на 21 юли, открито от неговия председател Месут Алиш. Две докладни записки са повод за сесията, по които бяха приети положителни решения.

Те се отнасят до даване на съгласие кметът на Община Главиница Неждет Джевдет да издаде запис на заповед в полза на Държавен фонд "Земеделие" обезпечаващ авансовото плащане по договор за изпълнение на проект "Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ДГ "Св.Св.Кирил и Методий" в гр.Главиница и село Богданци" в размер на 383 821,95 лв. и 76 764,39 лв. ДДС.

Следващото заседание - редовно по своя характер, ще бъде изнесено и ще се проведе на 28 юли. В предварителния дневен ред са включени за разглеждане пет докладни записки.

Образованието е една от важните теми на предстоящата сесия.

image

Ще бъде разгледано предложението за разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети паралелки и групи в общинските училища и ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Главиница с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2020/2021 година.

И още - предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на Община Главиница и включване на изнесена група "Васил Левски" - с.Зафирово към ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Главиница в списъка на защитените детски градини за новата учебната година.

image

На вниманието на съветниците ще е кандидатстването на Община Главиница с проектно предложение "Популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство в община Главиница чрез провеждане на фестивал на Местната памет" по процедура за подбор на проектни предложения към МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа", както и приемането на Годишен доклад за осъществените читалищни дейности и годишен финансов отчет на народните читалища на територията на общината за 2019 г.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right