Целеви помощи, включително за семейства на бъдещи осмокласници

Целеви помощи, включително за семейства на бъдещи осмокласници

Регион: България Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 808
Целеви помощи, включително за семейства на бъдещи осмокласници

Актуална е цлева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, за сезон 2020/2021 г.: считано от 1 юли 2020 г. започна кандидатстването за енергийно подпомагане и ще продължи до 31 октомври.

Хората, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящия си адрес.

Право на подпомагане имат лица и семейства, които отговарят на нормативно определени условия за доход, имуществено и здравословно състояние, семейно положение, възраст, учебна и трудова заетост и др.

Месечният размер на помощта за отопление е 99,16 лв. Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане за периода 1 ноември - 31 март е 495,80 лв.

Семействата на бъдещи осмокласници могат да получат еднократна помощ за началото на учебната година.

Семействата на бъдещи осмокласници могат да получат еднократна помощ от 250 лв. и да покрият част от разходите си за началото на следващата учебна година, реши Министерския съвет.

За целта децата трябва да са записани в държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

Еднократната помощ е обвързана с посещение на училище и ще се изплаща на два пъти - след влизане в сила на заповедта за отпускането й и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне средствата.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Срокът за подаване на заявлението-декларация за отпускане на помощта след записване на детето в осми клас е не по-късно от 15 октомври 2020 г.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right