Резултати от НВО след VII клас. Само 1 ученик има пълните 100 точки

Резултати от НВО след VII клас. Само 1 ученик има пълните 100 точки

Регион: Силистра Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 606
Резултати от НВО след VII клас. Само 1 ученик има пълните 100 точки

Резултатите от НВО се обявяват и влизат в балообразуването в приема след VІІ клас като точки, а не превърнати в оценки. Това съобщи за медиите Габриела Миткова, началник на Регионално управление на образованието в Силистра.

По български език и литература се явиха и бяха оценени 770 ученици. Няма анулирани работи. Среден брой точки за областта - 41, 30

Намалението на успеха спрямо миналата година е с 4, 6 точки и сме се върнали на нивото от 2018 г. Този резултат е по - нисък от средния за страната (51, 06) с 9, 76 точки, каза Миткова.

В областта няма ученик постигнал 100 точки, но 6 ученици имат забележителен резултат над 90 т.

156 ученици имат под 16 т., което е под границата за оценка "Среден 3". Те са 20, 25 % от седмокласниците и този процент е по- висок от предходната година, когато този показател бе 17 %.

Ниските резултати не са равномерно разпределени - 13 училища от общо 34 имат резултат по- висок от средния областен, а първите 6 училища са с резултат по -висок и от средния за страната. В първите 6 по успех училища се обучават 1/3 от учениците в областта, а в последни 6 училища се обучават 10 % от учениците в областта.

Училищата с най - висок среден резултат са:

ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра - 29 ученици, средно 68, 10 точки;

ОУ "Георги С. Раковски", Ситово - 2 ученици, средно 64, 75 точки;

ОУ "О. Паисий", Силистра - 44 ученици, средно 63, 33 точки;

ОУ "Ив. Вазов", Силистра - 73 ученици, средно 62, 12 точки;

СУ "Н. Й. Вапцаров", Силистра - 53 ученици, средно 55, 15 точки;

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Силистра - 46 ученици, 51, 19 точки;

Със среден резултат под 16 т. са училищата в с. Проф. Иширково, Добротица, Голеш и СПИ "Хр. Ботев", с. Варненци. Това са училища, които работят с ученици от уязвими общности, които не получават семейна подкрепа за редовно посещаване на училище.

В тези училища (с изключени на СПИ) необхванатите ученици в дистанционното обучение бе между 12 и 44 %.

По математика се явиха и бяха оценени 769 ученици. Няма анулирани работи.

Среден брой точки за областта - 26, 71

Този резултат е по- висок спрямо собствения ни резултат миналата година с 0, 78 - малък, но ценен напредък в условията на дистанционно обучение и непълен обхват на учениците в него.

Продължава обаче тенденцията да изоставаме от средните стойности за страната. Тази година негативната разлика е 9, 62.

Пълните 100 точки има 1 ученик, а друг двама имат над 90 точки. И тримата блестящи математици са от ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра.

235 ученици имат под 16 т., което е границата за оценка "Среден 3". Запазва се миналогодишния процент на тези ниски резултати от 31 %.

Ниските резултати не са равномерно разпределени - 11 училища от общо 34 имат резултат по- висок от средния за областта, уточни Миткова.

Училищата с най - висок среден резултат са:

ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра - 29 ученици, средно 54, 96 точки;

ОУ "Отец Паисий", с. Ст. Караджа - 3 ученици, средно 36, 08 точки;

ОУ "О. Паисий", Силистра - 44 ученици, средно 36, 03 точки;

ОУ "Иван Вазов", Силистра - 73 ученици, средно 33, 88 точки;

СУ "Васил Левски", Дулово - 49 ученици, средно 31, 64 точки;

Със среден резултат под 16 т. са същите училища, както и по БЕЛ - в с. Проф. Иширково, Добротица, Голеш и СПИ "Хр. Ботев", с. Варненци.

Област Силистра следва устойчивата национална тенденция резултатите по математика да са по- ниски от БЕЛ, както и тенденцията за драстична разлика между първите и последните училища, каза в заключение Габриела Миткова.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right