Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание вчера

Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание вчера

Регион: Ситово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 712
Общински съвет Ситово проведе редовното си заседание вчера

С включване в дневния ред на едно допълнително предложение започна редовното заседание на Общински съвет - Ситово на 30 юни т.г.

Най-напред съветниците приеха промяна в свое решение от мартенската сесия през тази година, което се отнася до разходите за подпомагане на погребения.

Те ще са в размер на 1000 лв. при съблюдаване на следните изисквания: за самотни; без близки и роднини; безпризорни; настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в Дирекция "Социално подпомагане" лица в размер до 500 лв.; срещу представени разходо-оправдателни документи.

image

Сумата включва: ковчег или закупуване на тензух, при необходимост - съхраняване на тялото на покойника в хладилна камера, изкопаване на гроб и превоз на покойника.

Приети са Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ситово, промени в Поименния списък на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране към 30 юни, както и решение за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи.

image

Общинският съветник Рашид Абтула предложи да бъде определена комисия, която да определи критериите и организирането на награждаването на деца, ученици и младежи с изявени способности и зрелостници с отличен успех и това да бъде Постоянната комисия по образованието към Общинския съвет.

На следващото заседание Комисията ще внесе конкретната докладна записка с лицата за награждаване, необходимия размер на финансовите средства и датата на провеждане на събитието.

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right