Нови награди за малките художници от Зафирово

Нови награди за малките художници от Зафирово

Регион: Главиница Категория: Култура Публикувано: Прегледи: 403
Нови награди за малките художници от Зафирово

Колективна награда за активно представяне за децата от школата по изобразително и приложно изкуство към НЧ "Христо Ботев - 1901 год." с. Зафирово от НК "Сторих го за Отечеството" пристигна от гр. Шумен.

IV-ият Нац. конкурс бе на тема "Буквите са чуден дар", посветен на 1 135 г. от създаването на славянската азбука от братята Кирил и Методий. Конкурсът е организиран от НЧ "Напредък 1869 г." гр. Шумен.

Две са категориите, в които се състезаваха децата от цяла България - изобразително изкуство и литература. Децата от школата по изобразително изкуство и керамика участваха в категория изобразително изкуство. За конкурса в гр. Шумен изпратихме седем рисунки.

Рисунките по темата "Буквите са чуден дар" бяха сътворени от:

- Габриела Миткова 12 г.;

- Преслава Костадинова 9 г.;

- Севджан Изет16 г.;

- Сибел Севдалинова 15 г.;

- Елени Константинова Коцуки 8г.;

- Емилия Демирова 10 г.;

- Семра Севдалинова 14 г.

Всички те получават грамоти и предметни награди. Пожелаваме на всички деца здраве и нови успехи.

За четвърта поредна година децата от Школата участваха в НК "Звездите обсипват свода небесен" гр. София.

Конкурсът е организиран от НЧ "Христо Ботев - 1917 г." гр.София. Темата на конкурса е свободна. Участниците се състезаваха в три категории - литературно творчество, изобразително изкуство и художествена фотография.

Децата от школата по изобразително и приложно изкуство участваха със свои творби в категория изобразително изкуство. За конкурса те изпратиха 14 рисунки. Пет деца участваха с по две творби.

Грамоти за успешно представяне получиха:

- Преслава Костадинова;

- Елени Константинова Куцуки;

- Джанан Али, Денис Юсеин;

- Севджан Изет;

- Емилия Демирова;

- Семра Акиф.

Петя Светославова Станева получава грамота за успешно представяне и е класирана в конкурса с наградата на "Антоанета Граматикова"

Сибел Раданова Севдалинова получава грамота за успешно представяне и е класирана с Наградата на конкурса.

Пожелаваме на всички деца да бъдат здрави и нови високи постижения занапред в конкурсите.

На 18. 06.2020 г. пристигна наградата по пощата от гр. Българово, обл. Бургас. В НК "Кукери" по тема "Митичност в образа на кукера" организиран от НЧ "Съгласие 1905 г." гр. Българово.

Децата от школата към НЧ "Христо Ботев - 1901 год." с. Зафирово участват за трета поредна година. Целта на конкурса е да провокира и поощри интереса към богатия български фолклор, традиции и обичаи. Конкурса се провежда в три направления - изобразително изкуство, фотография и литература.

В конкурса децата от школата към читалището участваха в направление изобразително изкуство и двата раздела.

В раздел приложно изкуство с четири творби участваха:

- Джанан Ханамсер Али 11 г.;

- Емилия Еленова Демирова 10 г.;

- Преслава Стилиянова Костадинова 9 г.;

- Сибел Раданова Севдалинова 9 г.

В раздел изобразително изкуство с 11 рисунки участваха:

-Елени Константинова Куцуки 8 г.;

- Сибел Раданова Севдалинова 9 г.;

- Емилия Еленова Демирова 10 г.;

- Джанан Ханъмсер Али 11 г.;

- Селин Назми Бирджан 12 г.;

- Габриела Илиева Миткова 12 г.;

- Химена Иванова Алексиева 11 г.;

- Преслава Стилиянова Костадинова 9 г.;

- Денис Бейсим Юсеин 9 г.

Тази година школата е класирана на Второ място - колективна награда, индивидуални награди не са присъждани, за което получаваме грамота за второ място, грамоти за всички и предметни награди. Десетте участници от школата получават грамота и индивидуална награда.

На 16.06.2020 г. по пощата в с. Зафирово пристигнаха сертификатите и наградата за II място на Преслава Стилиянова Костадинова от НК "Ветеринарният лекар - лечител на човечеството" гр. Стара Загора.

НК "Ветеринарният лекар - лечител на човечеството" е организиран от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван Павлов" с партньори РУО Стара Загора и Община Стара Загора.

Конкурсът има за цел да даде възможност за развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелно учение чрез търсене, набавяне, анализиране и интерпретиране на актуална информация и да се подпомогне формирането на ценностни ориентири и личностни качества, свързани с учението, медицината и тяхното въздействие върху обществото.

Конкурсът се провежда в няколко категории: рисунка, есе, фотография, презентация и репортаж. Децата от школата към НЧ "Христо Ботев - 1901 год." участваха в категория "рисунка".

За конкурса те изпратиха четири рисунки, сътворени от:

- Емилия Демирова 10 г.;

- Елени Константинова Коцуки 8 г.;

- Преслава Костадинова 9 г.;

- Сибел Севдалинова 9 г.

Те пресъздадоха своята любов към животните и ветеринарните лекари.

Елени, Емилия, Преслава и Сибел получиха Сертификати.

В първа възрастова група в категория "рисунка" Преслава Стилиянова Костадинова 9 г. беше класирана на II място за което получава Плакет и Сертификат. В конкурса в Стара Загора школата участва за втора година.

Лорета Станева, Марияна Лазарова

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right