В Дулово се проведе заседание на Общинския кризисен щаб

В Дулово се проведе заседание на Общинския кризисен щаб

Регион: Дулово Категория: Здраве Публикувано: Прегледи: 911
В Дулово се проведе заседание на Общинския кризисен щаб

На провелото се днес заседание на Общинския кризисен щаб, свикано от кмета на общината и председател на щаба - д-р Юксел Ахмед, се обсъди изпълнението на мерките, които са заложени в заповедта на кмета във връзка с въвеждането от 14 май на противоепидемичните мерки в страната и удължаването им до края на месец юни.

Общинският щаб потвърди решението за спирането на ежеседмичния пазар в сряда и всякакъв вид открити пазари на територията на общината.

В сградата на общината продължава изпълнението на въведения специален пропускателен режим към помещенията за плащане на местни данъци и такси и стаите на общинските отдели. На всички служители в ОбА и в кметствата са раздадени маски, дезинфекционни материали и ръкавици, извършва се постоянна дезинфекция в сградата.

Общината осигури маски, които охраната дава на посетители, които нямат такива. Поставени са и диспенсъри с дезинфекционен гел на входа на общината.

Полицейските служители контролират да няма струпване на хора пред и в търговските обекти и на други обществени места. Полицаите са снабдени с ръкавици и маски.

В МБАЛ-Дулово продължава изпълнението на мерките за дезинфекция и всички разпоредби от МЗ. Медицинските работници имат достатъчно количество маски и ръкавици и защитни облекла- за еднократна и многократна употреба.

За извънредни случаи в сградата на болницата е осигурен специален вход и са подготвени две стаи с по четири легла, с медицински екип и респиратори.

Във връзка с отварянето на детските градини от 15 юни е проведена среща с директорите, като д-р Ахмед ги е помолил да разяснят на родителите възможността да не водят децата си, ако има кой да ги гледа.

Стана ясно също, че е направено предварително проучване сред родителите, а детските учителки и персонала на детските заведения са предприели необходимите мерки за дезинфекция и осигуряване на безопасни условия за децата.

Осигурени са безконтактни термометри и ежедневен медицински контрол.

ЗАПОВЕД

№ рд-04-273/12.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и съгласно Заповед №РД-01-124/1З.0З.2О20г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

1. На територията на община Дулово до второ нареждане относно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID 19:

1.1. Да бъде извършван строг пропускателен режим в сградата на общинска администрация

- да не се допускат лица без предпазни средства

- да не се допускат повече от двама граждани за различните работещи отдели да продължат санитарно-хигиените дейности и периодична дезинфекция в сградата на общинска администрация

2. Да се преустанови организирането на открити пазари на територията на община Дулово.

З. На всички служители на длъжност "Домакин-чистач сграда" в пенсионерските клубове, медицински сестри, фелдшери и детегледачки на територията на общината да бъде осигурен достъп до работното място за извършване на санитарно-хигиените дейности.

3. 1.В пенсионерските клубове да бъдат преустановени всички посещения.

Настоящата заповед отменя: Заповед №РД-О4-174/О9.ОЗ.2О2Ог.,

Заповед №рд-04-214/27.оз.2020г., Заповед №рд-04-215/27.оз.2020г., Заповед №рд-04-218/30.оз.2020г., Заповед №рд-04-236/09.04.2020г. и Заповед №РД-04-2З8/14.04.2020г. на кмета на Община Дулово.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Дулово.

Препис от заповедта да се връчи на началника на РУ МВР гр. Дулово, заместник-кметове, секретар на общината, кметове и кметски наместници на територията на община Дулово за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник- кметове и на секретаря на Община Дулово.

д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right