РЗИ Силистра издаде нова заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка

РЗИ Силистра издаде нова заповед във връзка с извънредната епидемична обстановка

Регион: Силистра Категория: Здраве Публикувано: Прегледи: 6629
РЗИ Силистра издаде нова заповед  във връзка с извънредната епидемична обстановка

РЗИ Силистра

ЗАПОВЕД № РД-01-116/05.06.2020 г.

На основание чл. 63 ал. 4 и aл. 5 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, обявената с Решение 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, във връзка с т. 11 от Заповед № РД-01 - 314/04.06.2020 г. на министъра на здравеопазването

ОТМЕНЯМ:

Издадените предписания от служители на РЗИ Силистра за наложена карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България в периода от 20 до 31 май 2020г. от държави-членки на Европейския съюз, с изключение на Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия. Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия.

Издадените предписания от служители на РЗИ Силистра за наложена карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България в периода от 20 до 31 май 2020г. от Република Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора.

Издадените предписания от служители на РЗИ Силистра за наложена карантина на лицата по т, 1 и т. 2 в случаите, когато причината за поставяне под карантина не е осъществен контакт с лице болно от COVID-19.

Заповедта влиза в сила от 4.06.2020 г. Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани лица. като се публикува незабавно на интернет страницата на РЗИ-Силистра.

Заповедта да се съобщи на Областния управител на област Силистра, кметовете на общини в областта, директора на ОД на МВР Силистра - за сведение и изпълнение. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Силистра.

Д-р Теодора Начева

директор на РЗИ Силистра

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари