Сдружение МИГ „Главиница - Ситово - Крайдунавска Добруджа” с 3-ти договор за ВОМР

Сдружение МИГ „Главиница - Ситово - Крайдунавска Добруджа” с 3-ти договор за ВОМР

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 430
Сдружение МИГ „Главиница - Ситово - Крайдунавска Добруджа” с 3-ти договор за ВОМР

в ляво: Сезгин Алиибрям кмет на Община Ситово ; в дясно: Неждет Джевдет кмет на Община Главиница

Сдружение "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" е с трети подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР (Водено от общностите местно развитие) .

На 27.05.2020 г. председателят на Управителен съвет на Сдружение "МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" - Сезгин Алиибрям - кмет на община Ситово, и колегата му Неждет Джевдет, кмет на община Главиница, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Тя е предоставена предоставя за реализиране на одобрен проект за 48 548 лева без ДДС на община Главиница по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на Сдружение "МИГ Главиница - Ситово - Крайдунавска Добруджа".

По проекта е предвидено изграждане на комбинирани детски площадки, включващи земни работи, работи по паркоустройство, екстериорно обзавеждане, електро обзавеждане, озеленяване.

Изпълнението на целите на проекта ще има безспорно влияние върху повишаване качеството на живота в общината чрез подобряване на достъпа до съоръжения за игри.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right