12,7% е регистрираната безработица в област Силистра в рамките на един месец

12,7% е регистрираната безработица в област Силистра в рамките на един месец

Регион: Силистра Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 925
12,7% е регистрираната безработица в област Силистра в рамките на един месец

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Силистра е 12,7%. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0,3 пункта, а на годишна база нарастването е с 0,8 процентни пукта. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,7% през март.

Съществено влияние върху динамиката на безработицата оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и въведеното на 13 март извънредно положение.

Общият брой на безработните в бюрата по труда в Дулово, Тутракан и Силистра към края на месеца е 5795, като спрямо февруари регистрираните са със 173 повече. Увеличение с 384 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа - 40,1% (625) безработни лица, следват общините Главиница - 26,6% (887), Ситово - 28,4% (427), Алфатар - 24,8% (246), Дулово - 15,4% (1 491), Тутракан - 9,8% (512), и най-ниско в община Силистра - 6,9% (1 607).

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през март са се регистрирали 662 безработни лица, като 450 от тях - в периода след въвеждане на извънредното положение. В този период 308 от новорегистрираните са посочили като причина кризата с коронавируса. Сред новорегистрираните безработни през март най-голям дял заемат тези, освободени от сектор преработваща промишленост (20,5%), търговия (14,0%), хотелиерство и ресторантьорство (8,5%), държавно управление (6,5%) и др.

Постъпилите на работа безработни през месеца са 445, като 88,8% от тях са устроени в реалната икономика. След въвеждането на извънредното положение работа са започнали 208 лица. През март работа на субсидирани работни места са започнали 50 лица от рисковите групи - 19 по програми и мерки за обучение и заетост и 31 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Заявените работни места на първичния пазар на труда през месеца са 308, като преобладаващата част от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в селското и горското стопанство (60,4%), преработващата промишленост (14,3%), държавното управление (7,8%); търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (7,5%) и др.

След 13 март и въвеждането на извънредното положение броят на заявените свободни работни места(субсидирани и несубсидирани) в бюрата по труда в областта е 185. Търсят се лични асистенти, водачи на селскостопански машини, сезонни работници в земеделието и горското стопанство, общи работници и др.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари