МВР Отчете: Има намаление на общия брой ПТП през март 2020г. в сравнение за същия период през 2019г.

МВР Отчете: Има намаление на общия брой ПТП през март 2020г. в сравнение за същия период през 2019г.

Регион: Силистра Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 788
МВР Отчете: Има намаление на общия брой ПТП през март 2020г. в сравнение за същия период през 2019г.

На територията на ОДМВР- Силистра за 2019г. и 2020г. има един установен участък с концентрация на ПТП, съгласно Наредба №5 за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на ПТП и за категоризиране на безопасността по пътищата.

Пътната обстановка през 2019г. по отношение на пътния травматизъм се характеризира с голям брой пътнотранспортни произшествия и тежки такива, голям брой ранени и починали лица в резултат на реализираните ПТП.

За периода 01.03.2020г. до 31.03.2020г. на територията на ОДМВР Силистра са настъпили 15 бр. ПТП, като за същия период на 2019г. са 21 бр.

Налице е намаляване на всички ПТП и на тежките ПТП за сравняваните периоди на 2019г. и 2020г., като намалението е с 6 броя за всички ПТП и 5 бр. за тежките ПТП.

Ранените лица за периода от 01.03.2020г. до 31.03.2020г. са 1 брой, като за същия период през 2019г. са 9 броя, т.е има намаление по линия на ранените лица с 8 бр.

За времето от 01.03.2020г. до 31.03.2020г. има 1 убито лицe, като за същия период на 2019г. няма убити лица.

През месец март 2020г. се наблюдава тенденция за намаляване на всички ПТП и тежки такива, сериозно намаление по отношение броя на ранените лица и допускане на едно убито лице.

Причина и предпоставка за настъпване на ПТП са атмосферните условия, като разлика в температурата, съчетана с увеличена влажност на въздуха и на пътното платно, изцяло субективни грешки на водачите на МПС, неправилни действия на пътя в нарушение на ЗДв.П, несъобразена или висока скорост на движение, техническа неизправност на ППС и др.

Успокоителен е фактът, че през м. март 2020г. за втори пореден месец няма случаи на ПТП от вида блъскане на пешеходец и блъскане на велосипедист.

Трябва да се отбележи, че през 2020г. реализираните ПТП са на територията на всички общини в област Силистра, изключвайки община Кайнарджа. Най-голям брой ПТП се наблюдава на територията на община Силистра - 4 бр., община Дулово-2 бр. и община Тутракан-6 бр.ПТП.

По вида на ПТП-та може да съдим, че основната причина е несъобразена или висока скорост, слаба квалификация на водача на МПС, отнемане предимство, състояние на МПС, което не отговаря на изменените метеорологични условия и в цялост неспазване правилата за движение.

От данните за отчетния период може да се направи извод, че има намаление по отношение на общия брой ПТП, тежките ПТП и ранените лица през периода 01.03.2020г. до 31.03.2020г. в сравнение със същия период през 2019г., което контролните органи по пътна безопасност се стремят да превърнат в тенденция.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky