Скандалите в Дулово продължават! Директорът на СУ "Васил Левски" Стелиян Тотев: Възмущавам се от незаконосъобразните действия на съветниците от ДПС

Скандалите в Дулово продължават! Директорът на СУ "Васил Левски" Стелиян Тотев: Възмущавам се от незаконосъобразните действия на съветниците от ДПС

Регион: Дулово Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 8347
Скандалите в Дулово продължават! Директорът на СУ "Васил Левски" Стелиян Тотев: Възмущавам се от незаконосъобразните действия на съветниците от ДПС

© Фейсбук профил

Стелиян Тотев - директор на СУ "Васил Левски"

Уважаеми читатели,

Продължаваме да Ви информираме за разразилия се скандал с приетия бюджет на Община Дулово. Само при нас ще прочетете и научите гледните точки на всички страни, такива каквито са! Без редакторска намеса!

Пръв с обръщение към жителите на общината във Фейсбук, излезе народният представител от ПП ГЕРБ Алтимир Адамов, а няколко часа по-късно същото направи и Невхис Мустафа, която е председател на съвета от листата на ДПС.

Вчера, късно вечерта, с коментар по казуса и то отново във Фейсбук излезе и директорът на СУ "Васил Левски" Стелиян Тотев, който е и съпруг на Доротея Тотева - заместник кмет "Хуманитарни дейности" в Община Дулово.

Представяме Ви неговия коментар отново без редакторска намеса:

----------------

Уважаеми дами и господа общински съветници от ДПС,

Публично изразявам възмущението си от действията Ви, който са незаконосъобразни и лишени от всякаква обоснованост. С промените, които сте предложили и сте приели в Бюджет 2020 на община Дулово, Вие посягате на капиталови средства на СУ "Васил Левски" - град Дулово в размер на 25 000лв. от делегирания бюджет на училището, с което прекрачвате всякакви граници. Информирам Ви, че с това си действие Вие незаконно ощетявате не персонално директора на училището, а целия колектив на СУ "Васил Левски", който се състои от 101 души и 853 ученици.

Финансовата автономия на училищата се осигурява чрез финансовата децентрализация и т. нар. делегирани бюджети. Финансовата децентрализация е процес на прехвърляне на правомощия, свързани със съставяне и изпълнение на бюджет от страна на училищата (делегирани бюджети). Училищата разполагат с повече оперативни правомощия по отношение на съставяне на бюджета и разходванео на средствата, като по този начин провеждат самостоятелна политика. На основание Чл. 257. (1) от ЗПУО орган за управление и контрол на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование е директорът. (2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.

След като средствата са разпределени към училищата, тяхното разходване е в компетенциите на директорите и училищната администрация. Те имат право да определят размера на разходите по различните направления, както и да пестят част от отпуснатите им средства за инвестиции. Контролът върху образователния процес, разходването на средствата и резултатите се осъществява от съответните институции от системата на образованието на централно и местно ниво. Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование Министерството на образованието и науката осъществява контрол върху разходването на средствата за заплати, издръжка и т.н.

На 19.12.2019 г. на заседание на директорите на училища беше гласувана формулата за разпределяне на бюджета на функция "Образование" на община Дулово. Средствата по ЕРС за брой учиници, стандарт за институция, стандарт за брой паралелки и регионален коефициент бяха разпредилени 99% на 1% за РНР. Към получения бюджет според броя ученици се разпределят и полагащите се допълващи стандарти определени с РМС № 644 от 1.11.2019 г. Така за училище "Васил Левски" гр. Дулово се формира бюджет в размер на 2 713 573 лв., от които 21 325 лв. са средства за материално-техническа база, получени според броя ученици в дневна форма на обучение, а именно 853 по 25лв.

Планираните 25 000 лв. в в §§ 5200 са средства за подобряване на материално-техническата база на училището (21 325лв. и 3 675 лв. от единния разходен стандарт (ЕРС). На 10.01.2020 г. училище "Васил Левски" е подало справка за планираните капиталови разходи, където е упоменато, че средствата са от бюджета на училището за 2020 г. Средствата за капиталови разходи са гласувани на Общо събрание на персонала в училището и са одобрени от Обществения съвет на гимназията.

Като орган на местното самоуправление ролята на Общинският съвет е да гарантира работа в полза на обществеността, а с тези действия Вие вредите и погазвате прилагането на нормативната уредба! Не сте над закона!

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky