Общински съвет Главиница направи дарение на МБАЛ Тутракан

Общински съвет Главиница направи дарение на МБАЛ Тутракан

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 821
Общински съвет Главиница направи дарение на МБАЛ Тутракан

В ситуация на пандемия и извънредно положение в страната, общинските съветници от местния парламент на гр.Главиница, с мисъл за здравето на хората, единодушно гласуваха отпускането на финансова помощ за закупуване на хематологичен анализатор за Клиничната лаборатория в МБАЛ-Тутракан по време на проведено заседание на 31 март. Медицинската апаратура е на стойност 10 740 лв. В периметъра на обслужване от тутраканската болница е и населението на община Главиница. Статистиката сочи, че през 2019 г. през болницата са преминали над 500 пациенти, без да се смятат консултираните.

Добротворно отношение към здравното заведение общинските съветници проявиха и с още един хуманен жест от тяхна страна. По време на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет-Главиница, общинският съветник Соня Петкова е предложила всеки съветник да дари по 100 лв. лични средства за МБАЛ-Тутракан. На сесията предложението бе представено от председателя на Бюджетната комисия Юзджан Шабан. За да се формира сумата от 2 хил.лв., председателят на Общинския съвет Месут Алиш добави дарение от още 500 лв. Волята на дарителите е средствата да бъдат използвани за закупуване на лични предпазни средства и тестове.

image

В работната част на заседанието бяха разгледани и гласувани решения по 12 докладни записки.

Приета е нова Наредба за определяне размера на местните данъци, а също отчет за 2019 г. за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Главиница, краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Главиница за периода 2020-2023 г. и дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Главиница за периода 2020-2030 г.

Община Главиница ще кандидатства с проектно предложение "Подобряване качеството на услугата чрез закупуване, доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок на Домашен социален патронаж" към Фонд "Социална закрила" и с проект "Реализация на туристическия потенциал на територията на община Главиница чрез осигуряване на съоръжения за развитие на туристическите атракции и предоставяне на информация и знания за обектите" към МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа".

image

Положително е решението за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, както и за Годишния финансов отчет на "Общински превози" ЕООД за 2019 г.

Общинските съветници приеха решения и по разпоредителни сделки с общински имоти.

В края на заседанието председателят Месут Алиш информира, че в Общината е получено дарение от 500 маски за многократна употреба от народния представител от ДПС - Делян Пеевски, за медицинските служители обслужващи населението в Здравните служби на територията на община Главиница и на екипа на ЦСМП гр. Главиница.

"Време е да сме по-отговорни от всякога! Време е да опазим здравето на всички ни. Бъдете отговорни и заедно да преборим тази пандемия!" - призова Месут Алиш.

Заради короновирусната пандемия сесията се проведе при закрити врати за граждани, а съветниците бяха с маски и стояха на повече от метър разстояние помежду си.

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right