ОД Силистра апелират да се ограничат посещенията, освен ако не се налага

ОД Силистра апелират да се ограничат посещенията, освен ако не се налага

Регион: Силистра Категория: Земеделие Публикувано: Прегледи: 297
ОД Силистра апелират да се ограничат посещенията, освен ако не се налага

Уважаеми кандидати и получатели на финансова помощ от ДФ "Земеделие" - ОД Силистра,

Във връзка с обявените противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирус на територията на Р България до 29.03.2020 г. съгласно заповед на здравния министър, с цел ограничаване потока от земеделски стопани в ОД Силистра, Ви информирам за следното:

Настойчиво Ви препоръчвам за периода на извънредното положение да ограничите посещенията си в ОД Силистра до случаите, в които действително се налага физическото ВИ присъствие. Това каза за медиите днес Христина Николова, директор на Държавен Фонд "Земеделие" - Областна Дирекция Силистра.

"Препоръчвам на всички кандидати по схемите за растителна защита (овощни насаждения, телен червей по картофите, тута абсолюта по оранж. домати), които следва да представят в ОД Силистра разходооправдателни документи за закупени растително-защитни препарати да изпратят хартиения носител чрез с лицензиран пощенски оператор - например Български пощи, Еконт, Спиди и др. В случай на нередовност както и начините за изправяне на нередовностите - ще бъдете уведомени от служител на ОД Силистра по телефон на номера Ви, регистриран в ИСАК", добави Николова.

Във връзка с прилагането на краткосрочните схеми за подпомагане към момента Ви информирам, че заявления с приложени изискуемите документи могат да се подават по електронната поща на Областна дирекция Силистра: od_silistra@dfz.bg. След като бъдат разгледани така подадените документи и след извършване на необходимите служебни проверки съгласно указанията за конкретната схема, наш служител ще се свърже с Вас за уточняване на наточности, необходимост от допълнения, подписване на договор или друго. В случай на подписване на договор ще трябва да се носят и оригиналните документи. За целта са публикувани указания и образци на заявления на интернет страницата на ДФЗ, направление "Държавни помощи", подменю Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014 .

Във връзка с прилагането на Директните плащания за 2020 г. препоръчвам на стопаните да подават своите заявления електронен път. Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по електронен път са публикувани на интернет страницата на ДФЗ - направление "Директни плащания 2014-2020", подменю "Кампания 2020" .

За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, предоставяни от Държавен фонд "Земеделие" - Общинските служби по земеделие (ОСЗ) изготвят графици за подаване на заявленията в съответната служба.

За всякакви запитвания за срокове, условия за кандидатстване, разяснения по схеми и мерки и предоставяне на допълнителна информация, моля използвайте нашите служебни телефони за връзка:

086 817 730; 086 817 716; 086 817 713; 086 817 734; 086 817 737; 086 817 738; 086 817 739; 086 817 740; 086 817 710;

Следете сайта на ДФ "Земеделие" ( www.dfz.bg ) за новини относно предстоящите за отваряне схеми и мерки за подпомагане, указания за прилагане на схемите и мерките, информация за важни срокове по отворените вече схеми, информация за предстоящи и извършени плащания.

Справки и друга важна за Вас информация може да намерите на личния Ви профил в Системата за електронни услуги на ДФ "Земеделие на адрес https://seu.dfz.bg.Тези, които все още нямат регистрация, могат да я направят, посочи Николова.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right