ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СИЛИСТРА! Вижте какви са мерките които се въвеждат

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СИЛИСТРА! Вижте какви са мерките които се въвеждат

Регион: Силистра Категория: Здраве Публикувано: Прегледи: 1184
ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СИЛИСТРА! Вижте какви са мерките които се въвеждат

От днес 13 март 2020г. до 13 април 2020г. в цялата страна е обявено извънредно положение заради коронавируса.

Решението взе Народното събрание по предложение на Министерски съвет днес 13.03.2020г. По този повод излезе Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, която въвежда следните противоепидемични мерки на територията на цялата страна.

До 29 март ще работят само аптеките, дрогериите и магазините за хранителни стоки.

На заседание на Общинския кризисен щаб под ръководството на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов бяха представени всички административни документи касаещи превенцията и защитата на населението. Кметът апелира за спокойствие, повишена грижа и отговорност към здравето на всеки и пълно спазване на указанията на Националният кризисен щаб и заповедта на министър Ананиев, в която се казва:

-Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

- Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

- Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

- Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

- Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

- Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

- Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

На територията на Община Силистра преустановява работа Детска кухня до 29.03.2020г. За същият период няма да работят всички детски социални центрове. Патронажната грижа/ разнос на храна на възрастни хора/и домашният социален патронаж продължават да работят при строг хигиенен контрол.

Община Силистра ще продължи да работи, като гражданите ще имат достъп , при строг контрол до гишетата на Местни данъци и такси, ГРАО, и Информационния център. Потоците на входа ще се контролират от длъжностно лице при всички мерки за дезинфекция и защита на пространствата и хората.

Община Силистра, моли, всички граждани за спокойствие и отговорно поведение.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари