Бюрото по труда с предложение към работодателите

Бюрото по труда с предложение към работодателите

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 2038
Бюрото по труда с предложение към работодателите

Дирекция "Бюро по труда"- Силистра уведомява работодателите от общините Силистра, Кайнарджа и Ситово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 7 656 лв.;

• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3 818 лв.;

• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 9 489 лв.;

• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 5 735 лв.;

• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 7 639 лв.

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа безработни лица по следните насърчителни мерки:

• обучение чрез работа (дуална система на обучение) чл.46а от ЗНЗ - 3 868 лв.;

• безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства - 2 579 лв.

Работодателите могат да кандидатстват и за:

• Oбучение на безработни по заявка на работодател по чл.63 от ЗНЗ (по реда на чл.63, ал.1, т.1 от ЗНЗ) - 2 915 лв.;

• Oбучение на заети лица от микро и малки предприятия по чл.63 от ЗНЗ (по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ) - 1 102 лв.;

• Oбучение на заети лица от средни предприятия по чл.63 от ЗНЗ (по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ) - 173 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

Дирекция "Бюро по труда" - Силистра, ст.6, ст.7, ст.10, ст.11, ст.12, ст.15, ст.16, както и на тел. 086/821 677, 086/823 857

Филиал Кайнарджа, с.Кайнарджа, ул. "Димитър Дончев" 2, тел. 08679/8451;

Филиал Ситово, с.Ситово, ул."Трети март" 66, тел. 08663/2709.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right