СПОРЕД СТАТИСТИКАТА: Средната заплата в област Силистра е 988 лв.

СПОРЕД СТАТИСТИКАТА: Средната заплата в област Силистра е 988 лв.

Регион: Силистра Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 895
СПОРЕД СТАТИСТИКАТА: Средната заплата в област Силистра е 988 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2019 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 20.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 1.0%, а в частния сектор - с 3.5%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.7%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 0.9%, а в частния сектор има намаление с 4.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. в област Силистра е 992 лв., за ноември - 979 лв. и за декември - 994 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Силистра се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 7.2% и достига 988 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната работна заплата в област Силистра нараства спрямо същия период на предходната година с 21.5%, като в обществения сектор средната работна заплата нараства с 16.8%, а в частния - с 24.1%.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2019 г. област Силистра е на 19-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 782 лв., Враца - 1 273 лв. и Варна - 1 236 лева.

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky