Доц.д-р Валентина МАРИНОВА, Изпълнителен директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле: Стратегията на МИГ е многофондова, вече са одобрени 6 проекта

Доц.д-р Валентина МАРИНОВА, Изпълнителен директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле: Стратегията на МИГ е многофондова, вече са одобрени 6 проекта

Регион: Тутракан Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 1333
Доц.д-р Валентина МАРИНОВА, Изпълнителен директор на МИГ "Тутракан - Сливо поле: Стратегията на МИГ е многофондова, вече са одобрени 6 проекта

От средата на 2018 г. стартира същинската дейност на МИГ "Тутракан - Сливо поле". Изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на двете общини е финансирано с 5 213 482,00 лв.

За работата на МИГ "Тутракан - Сливо поле", за новостите, които престоят разговаряме с изпълнителния директор доц.д-р Валентина МАРИНОВА.

- Една добра година приключи за МИГ "Тутракан - Сливо поле", а какво предстои?

- Годината, която предстои, е изпълнена с много предизвикателства и се надяваме, че вече обществеността на територията на МИГ "Тутракан-Сливо поле" е убедена, че вървим в правилната посока, имайки предвид резултатите, които с гордост можем да отбележим за 2019 г. Стратегията е многофондова, в три Оперативни програми - ПРСР /Програма за развитие на селските райони 2014-2020/, ОПИК /Иновации и конкурентоспособност 2014-2020/ и ОПОС /Околна среда 2014-2020/ имаме отворени приеми и очакваме от Управителния орган на ПРСР доклади за одобрение и подписване на административни договори. С подписването на административните договори започват да се изпълняват проектите, което е резултат от съвместната ни работа с местната общност.

От Управителния орган на Оперативна програма "Иновации конкурентоспособност" имаме одобрени вече 6 проектни предложения, което създава една убеденост на гражданите на територията, че този подход е правилен. По този начин те виждат своята перспектива, имайки предвид, че проектите ще се изпълняват около 1 - 1,5 г., и след това ще имат още 3 години мониторинг за устойчивост на проектите по ОПИК - това е изискване при ползване на европейски средства от бенифицентите. Отделно МИГ ще следи, че това, което е записано в проектните предложения, ще бъде изпълнено. Поети са ангажименти от бенифицентите за създаване на нови работни места, те ще бъдат открити до края на 2020 година. На територията със сигурност има и доста други желаещи, но те тепърва ще имат възможност да кандидатстват.

В по-голямата си част, мерките, които са по Програмата за развитие на селските райони, имайки предвид, че тук сме в територия, в която около 90% от бизнеса, младите хора, тези, които очакваме да се върнат, ще се занимават със земеделие, и най-вече овощарство и зеленчукопроизводство, ще имат възможност да кандидатстват. В началото на месец януари с Управителния съвет, направихме преглед на това, което остава да се работи за 2020 г. На Общото събрание приехме индикативен график, който позволява да имаме една голяма подредба на това, което трябва да бъде разпределено в зависимост от натовареността на земеделските производители. Всеки, който се занимава със земеделие, знае, че не всеки момент от неговата натовареност позволява да се занимава с подготвяне на проектно предложение, така че заедно с екипа сме се опитали това да го съобразим, имайки предвид потребностите и на бенифицентите. Това, което сме предложили е качено за публичност на сайта на МИГ - www. mig.tutrakan-slivopole.bg, в поле "Приеми". Много често там могат да се видят и други новини, които са важни за обществеността.

Индикативният график е изготвен и от потребностите на населението, защото в рамките на 2019 г. сме направили около 10 обучения и 12 информационни срещи, които бяха анализирани и обработени, за да може да ни подпомогнат какво е необходимото, имайки предвид, че Стратегията е направена в малко по-ранен период и всеки месец осъвременяваме потребностите, съобразени с нормативната база.

- Сега какви са възможностите на хората, живеещи в двете общини, които дава Стратегията на МИГ?

- Мерките, които предстоят, са насочени в две посоки. Първата е към публичните структури - Общините, НПО, читалища и др., а втората - изцяло частни мерки, юридически лица, земеделски производители и др. Частните мерки, в по-голямата си част са по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. С включените мерки се подпомагат земеделски производители, които се занимават изцяло със създаване на трайни насаждения, зеленчукопроизводство, животновъдство и др. дейности, които са допустими в Мярката качена на сайта на МИГ "Тутракан - Сливо поле".

Другата Мярка, която подпомага частния сектор, е мярка 4.2. Тук могат да кандидатстват и са допустими земеделски производители, юридически лица, които се занимават с преработка на селскостопанска продукция.

Третата Мярка е една от най-интересните. Това е Мярка 6.4, неземеделски дейности. Тук бенефициенти могат да бъдат земеделски производители и юридически лица. Приоритет са младите хора, защото идеята е да се опитаме да създадем малко по-голяма заинтересованост и да им дадем старт да правят нещо сами - подпомагането от родителите е хубаво, ако могат те да са на една ръка разстояние, за да създават една по-голяма устойчивост. Подсказвам така, защото когато са правени критериите по мярката, наистина, приоритет са били младите хора и един от критериите за допустимост е до 40 години.

- Досегашната работа на МИГ какво показва? Кои са по-активните, хората от община Тутракан или хората от община Сливо поле?

- Вече неведнъж съм казвала, че не всички Общини от селските райони на територията на РБългария имат възможността да ползват Подхода ЛИДЕР, това е приоритет и възможност за допълнителен ресурс за общността, както за публичните ползватели така и за юридическите лица. Екипът на МИГ работи много активно с двамата кметове и екипите им, като цяло се стремим да изпълняваме стриктно Стратегията на МИГ "Тутракан - Сливо поле". Определено и двете общини имат интерес, налице е доста добра посещаемост на проведените обучения и информационни срещи. Идеята на екипа е, през тази година, да бъдем малко по-активни относно младите хора, за училищата вече подготвяме няколко инициативи, с директорите водим разговори за тяхната реализация.

Тази седмица имахме работна среща с всички Пенсионерски клубове в община Сливо поле. Там подпомагахме самата организация да се регистрира, да стане активна част за популяризацията на СВМОР. Имаме идея да подготвим няколко проекта извън Стратегията, които да бъдат насочени към поколенията как да работят - младите хора да се опитат да учат възрастните на новите технологии на XXI век, а възрастните да ги учат какво не трябва да забравят младите, като ценности и идентичност на българите. Ако се опитаме да имаме такъв мост, мисля, че тогава ще се подобри диалогът между поколенията и ще бъдем едно малко местенце, където ще създадем поне мъничко спокойствие, защото вниманието към възрастните хора, уважението, са важни. Ако ние, чрез нашия екип, можем да го направим това в двете общини, ще бъдем доволни, защото тази идея е почти кауза, макар и не в рамките на това, което изпълняваме като ангажименти по Подхода ЛИДЕР и Стратегията на МИГ " Тутракан - Сливо поле". Ще работим всеотдайно за реализирането й.

- С внимание и към другата Оперативна програма - "Околна среда", по която работи МИГ "Тутракан - Сливо поле".

- Не на последно място и не с по-малко значение е Програмата, която се администрира през Министерството на околната среда. Ние, като екип, сме много доволни, че тя съществува при нас като многофондова и водим последователна кореспонденция с министерството. Имаме такава мярка, тя беше отворена, но понеже е много трудна за администриране, на този етап преценихме, че се налага да отворим нов прием, имайки предвид, че част от видовете, които са на територията, са малко по-неразпознаваеми и трябва да се събере още информация. Там бенефициенти са повечето публични структури - Общините и неправителствените организации. Възстановяване на определени хабитати и най-вече създаване на продукт, когато дойдат туристи или които преминават, като туристически поток през двете общини, да имат какво да видят - това е целта. Тук е Защитената местност "Калимок-Бръшлен" и други такива забележителности има, които са включени в Националния план за развитие на природните дадености. Важно е, когато идват българи и чужденци на територията на МИГ "Тутракан - Сливо поле", да се запознаят природното им богатство. Защото когато влязохме в рамките на това голямо европейско семейство още в 2007 г., един от критериите за успеваемост беше, че България разполага с най-голямото биоразнообразие, както на животински, така и на растителни видове. Аз лично ще бъда доволна, ако можем да го запазим за поколенията и след нас.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky