Държавна субсидия от 553 000 лева за 23 читалища от община Силистра през 2020 г.

Държавна субсидия от 553 000 лева за 23 читалища от община Силистра през 2020 г.

Регион: Силистра Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 461
Държавна субсидия от 553 000 лева за 23 читалища от община Силистра през 2020 г.

Разпределена е годишната държавна субсидия за дейността на народните читалища в община Силистра за 2020 година, научаваме от публикация в профила на общината във Фейсбук по повод проведено заседание на Комисия за разпределение на субсидията, председателствана от Мария Недялкова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности" в изпълнение на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища и на Указания на Министерство на културата, както и съгласно заповед на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов.

Комисията работи по т.нар. вътрешни правила. Разработен и представен бе Анализ на изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Силистра за 2019 г. Във връзка с изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. общата субсидирана численост за народните читалища в община Силистра за настоящата година е в размер на 53 субсидирани бройки (общо 553 320 лева), предназначена за за 23 читалища, представили предложения за дейност през календарната година.

Стандартът за една субсидирана бройка е в размер на 10 440 лв. (завишението е с 950 лв. спрямо м.г.), като са разчетени средства за дейност и за заплати, за други възнаграждения и плащания на персонала, за осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В резултат на направения обстоен анализ и на база на проведената дискусия Комисията взе решение да бъде завишена с 0,125 бр. субсидираната численост на НЧ "Самообразование-1942" с. Йорданово за сметка на намаление със същия разрмер за НЧ "Светлина 1906" село Смилец.

Допълнителни субсидирани бройки (по 0.25) от Министерство на културата получиха НЧ "Дръстър-2012" град Силистра, НЧ "Дочо Михайлов - 1906" с. Бабук, НЧ "Паисий Хилендарски - 2006" с. Айдемир и НЧ "Заря-1957" с. Брадвари. Другите народни читалища на територията на Община Силистра останаха с разпределение като през 2019 г.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right