Град Дулово посреща своя 60-и рожден ден през 2020 година

Град Дулово посреща своя 60-и рожден ден през 2020 година

Регион: Дулово Категория: Култура,Общество Публикувано: Прегледи: 7088
Град Дулово посреща своя 60-и рожден ден през 2020 година

На снимката: д-р Юксел Ахмед, кмет на община Дулово. Снимка: Георги Марков. Изображението е защитен обект съгласно ЗАПСП. Използването му без разрешение на автора е забранено!

Община Дулово е с най-големия брой населени места в област Силистра -27 - град Дулово и още 26 села. Поминъкът на хората е свързан със селското стопанство, търговията и услугите. Общинските училища са 10, една е професионална гимназия, а детските градини са 23. Във всяко населено място се развива читалищна и библиотечна дейност. В град Дулово започна да развива своята дейност и новото читалище "Бялата лястовица-2018". През настъпилата година НЧ "Н. Й. Вапцаров-1895" в Дулово ще чества своите 125 г., а НЧ "Отец Паисий" в с. Межден - 80-ата си година.

Жителите на град Дулово посрещат 60-ата година от обявяването на населеното място за град с указ на МС от 30.01.1960 г. с обновени сгради на две училища - ОУ "Христо Смирненски" и СУ "Васил Левски" (най-голямото по рода си в област Силистра), на градското читалище, с новопостроена детска градина и с ремонтирани улици. Бяха ремонтирани и физкултурни салони в двете градски училища и в село Окорш. Училищата имат обновен автопарк от 17 автобуси, от които седем чисто нови, предоставени от МОН. Ремонтирани и преооборудвани са всички медицински кабинети в учебните заведения в общината. В общината има 6 средищни детски градини със 17 филиала към тях, като през годините значително бе подобрена тяхната материално-техническа база.

Очаква се да започне строителството на преработвателна фабрика на "Каолин" ЕАД в близост до града, като реалната инвестиция на собственика -"Кварцверке", е най-голямата в областта.

Всичко това стана възможно след упорита и последователна работа от страна на общинското ръководство - кметския екип на д-р Юксел Ахмед и на общинските съветници, начело в този мандат с инж. Невхис Мустафа - председател на местния законодателен орган. Дейността на общината бе насочена не само в града, но и за подобряване на инфраструктурата и ремонтирането на сградния фонд в селата.

През 2011г. общината е с над 5 млн. задължения, от които над 3 млн. лв. са били в просрочие - подлежащи на спешно разплащане. Работещите в Общинска администрация Дулово бяха с ниски заплати, получавани със закъснение. Състоянието в града и района: лоши и неподдържани през годините улична и общинска пътни мрежи, сгради на кметства, детски градини, читалища, училища.

Днес задълженията са 1,5 млн лв. Подобрена е общинската пътна мрежа чрез рехабилитация на части от нея. Асфалтиран е изцяло пътят от с. Прохлада до с. Браничево в нашия участък, както и пътят между с. Паисиево и с. Китанчево. Реновирани, чрез полагане на нова асфалтова настилка са близо 200 улици в града и населените места в общината. Бяха извършени текущи и основни ремонти в сградите на 24 кметства и на 21 детски градини в общината.

Обновени са сградите на 15 читалища, на Исторически музей и на бившия Младежки дом в града. Изградени са 23 нови детски площадки, финансирани от ПУДОС, и са реализирани 5 инфраструктурни проекта по оперативни програми на ЕС.

Огромни усилия бяха вложени за възстановяване и подобряване на медицинското обслужване за населението не само от района на общината, но и от съседните общини и области. През 2011 година в МБАЛ Дулово ЕООД работеше само едно отделение и бе с над 3,5 млн. лева задължения, с оскъден лекарски и сестрински състав, с лоши хигиенно- битови условия. Лечебното заведение бе задлъжняло към доставчици и кредитори, но е стабилизирано. Отново бяха открити Хирургично и АГ отделения, в които в момента няма свободни работни места за среден медицински персонал. С подкрепата на общината бяха ремонтирани и обновени отделенията - хирургия, акушерство и гинекология, вътрешно и детско. Беше обновено медицинското оборудване - много важен фактор за качественото обслужване на пациентите - като за това огромен принос имат дарителите и най-големият от тях -"Каолин" ЕАД.

Не са малки постиженията в сферата на социалните услуги за хората. В града и общината има 32 клуба на инвалида и пенсионера на инвалиди, за които непрестанни грижи и подкрепа оказва Община Дулово. В града отвориха врати Център за обществена подкрепа, Център за рехабилитация, продължават дейностите на Домашен социален патронаж и на Обществена трапезария, на центрове за настаняване на възрастни с психични увреждания - в Дулово и село Правда. Успешно се реализират и проектите в подкрепа на социално слабите и хората с увреждания.

Общината е организатор и на станалите вече национални събори в селата Върбино и Руйно. Също с подкрепата на общината се реализират празниците на населените места и на специалните събори посветени на добруджанските песни и танци, на рок музиката. По този начин се обогатява културният и духовен живот на жителите от района и на техните гости.

Не са малки и постиженията на нашите млади спортисти от различни спортни клубове и футболните отбори, които се поддържат от общината. Дуловските спортисти от клубовете по карате, борба и шах завоюваха престижни национални и международни отличия.

С предизвикателства и сериозна работа започва юбилейната за дуловчани 2020 година. На последния прием на проекти по ПРСР общината е кандидатствала за финансиране с проекти за "Ремонт на общинска пътна мрежа" и "Реконструкция на централен градски парк в гр.Дулово". Търси се финансиране на изготвени проекти за: ремонт на улиците "В.Л евски" и "Ст. Караджа" в град Дулово, модернизация на градския стадион, основен ремонт на сградата на Общинска администрация и подобряване на уличното осветление в града и в населените места в общината. Изготвено е енергийно обследване на сградата на МБАЛ Дулово, в което са предписани необходимите мерки, като предстои те да бъдат проектирани и да се осигури финансиране за реализиране на проекта.

Единствената цел на кметския екип и общинските съветници в Община Дулово е да се подобряват условията на труд и живот за хората от града и общината. По този начин те с гордост и достойнство ще посрещат своите гости не само в празничните дни, но и през всички дни и месеци на годините, които предстоят.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right