ОБЯВА: ЦКОДУХЗ Силистра продава Лада ВАЗ на търг

ОБЯВА: ЦКОДУХЗ Силистра продава Лада ВАЗ на търг

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1578
ОБЯВА: ЦКОДУХЗ Силистра продава Лада ВАЗ на търг

Снимката е реална и отразява нагледно състоянието на автомобила!

На основание Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед № РД-06-190 от 07.11.2019 г. на Директора на ЦКОДУХЗ- Силистра, обявявам втори публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния автомобил с тръжна цена и местонахождение:

1. Лада модел ВАЗ-2104 с рег.номер СС 79-07 СС спрян от движение в КАТ Силистра, не е в движение - местонахождение двора на на ЦКОДУХЗ Силистра ва ул.Серес №4, при начална тъжна цена 208лв.

II. Тръжна документация се получава в счетоводството на ЦКОДУХЗ Силистра.

ІІI. Оглед на моторното превозно средство да се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време до 16.00 часа на 13.12.2019 год., след предварителна заявка.

ІV. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена на МПС, за което се кандидатства. Депозитната вноска за участие се внася в касата на ЦКОДУХЗ - Силистра в срок до 13 часа на 16.12.2019 год., включително.

V. Офертите за участие в търга се подават в деловодството на ЦКОДУХЗ - Силистра в срок до 14.00 часа на 16.12.2019 год., включително.

VІ. Търгът ще се проведе на 17.12.2019 год. от 10.00 часа в деловодството на ЦКОДУХЗ - Силистра.

VІІ. Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 2 работни дни от датата на обявяване на резултатите, автомобила се прехвърля чрез нотариус за сметка на купувача и се пререгистрира в КАТ Силистра.

VІІІ. Начин на плащане - в брой или по банков път по транзитната сметка на ЦКОДУХЗ Силистра до два дни след обявяване на резултатите.

Тел.за контакти 086/82 05 21

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right