Агрометеорологичен обзор за област Силистра

Агрометеорологичен обзор за област Силистра

Регион: Силистра Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 1400
Агрометеорологичен обзор за област Силистра

Студеният сезон на годината е основен период оказващ влияние не само върху реакцията на растенията към неблагоприятните зимни условия, но и върху бъдещата реколта на земеделските култури. Продължителният период на безвалежни дни през есента и зимата, по-високите топлинни постъпления и протичащите слабоактивни вегетационни процеси при зимните житни култури през повечето дни, наруши темповете на формиране на есенно-зимния воден запас в почвата в периода, когато следва той да се натрупва и да представлява резерв за началото на активния вегетационен сезон.

В средата на януари в еднометровия почвен слой при пшеница влагата остана близка до средните количества - 89% от ППВ /пределната полска влагоемност/. В години, когато и топлинният фактор, и количествата на валежите са били в нормални граници, почвените влагозапаси в еднометровия слой обикновено достигат пределната полска влагоемност още през януари и навлизат в по-дълбоките пластове. Благодарение на падналите валежи от дъжд и сняг през третата декада на януари, водните запаси през февруари се подобриха значително, а количествата в повече навлизаха във втория метър.

Валежите през есенно-зимния период бяха разпределени твърде неравномерно и през отделните месеци и в отделните райони на Силистренска област. Сумата на падналите количества за периода Х.2013 г.-ІІ-ри 2014 г., достигна до 280 л/м2 /133% от средната многогодишна норма/, от които 54% от тях са през м. октомври 2013 г. Падналите количества в района през първата половина на март в 9 валежни дни със сума 30-60 л/м2, поддържаха доброто овлажнение само на повърхността на почвата. Топлинните постъпления през месеца, макар и малко над нормата, ще окажат съществено значение върху развитието на всички земеделски култури. По-високите температури и активното протичане на вегетационните процеси при засетите вече пролетници ще доведе до значително изразходване на влагата в почвата /на 07.03. в слоя 0-100 см общия запас влага бе 96 % от ППВ/. При есенниците ще бъде отбелязан напредък в развитието, но ще се наблюдава изоставане в растежа.

Вретененето се очаква да настъпи значително по-рано и при по-малка височина /20-25 см/. По време на тази фаза растенията формират класа и условията на овлажнение са решаващи. В години с подобни аномалии в климатичен аспект, ниските растения по-трудно формират репродуктивните си органи, остават по-слаби и са по-неустойчиви към екстремуми, стават по-лесен гостоприемник на болести и вредители, вложените разходи за прилагане на навременни агротехнически практики са по-големи. Подобни условия, с неритмично попълване на запасите от влага през есенно-зимния период и наличие на по-високи топлинни постъпления през последното десетилетие са наблюдавани през 2006/07г. и 2008/09 г., когато добивите са били под средните за всеки район; подобен е ефекта и при изключително влажния есенно-зимен период - 2009/10 г. - получените добиви са високи, но зърното бе с лоши хлебопекарни качества.

Любопитни факти

Месец март- 1910 г. - температурите през март се оказали по-ниски от февруарските; 1916 г. - твърде топло, бадемите и зарзалите прецъфтели и завързали плод; 1973 - снежната покривка в Северна България през второто десетдневие достигнала 30-40 см, а в района на Силистра, Русе и Кубрат - до 60-80 см, пътищата били затрупани, а съобщенията - прекъснати.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right