ПЗГ "Добруджa" участва в проект на РИО - гр.Силистра, финансиран от ЦОИДУЕМ

ПЗГ "Добруджa" участва в проект на РИО - гр.Силистра, финансиран от ЦОИДУЕМ

Регион: Силистра Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 1478
ПЗГ "Добруджa" участва в проект на РИО - гр.Силистра, финансиран от ЦОИДУЕМ

Професионална земеделска гимназия "Добруджа" - гр.Силистра е едно от шестте училища включени да работят по проект "Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище", който се осъществява с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ - гр. София и бенефициент РИО - гр.Силистра. В рамките на проекта бяха осъществени четири дейности.

На 07 април 2014г. в Професионална земеделска гимназия "Добруджа" - гр.Силистра с ученици от ІХ-Х клас се проведе интерактивен урок на тема "Традиции и обичаи на българи, турци и роми". Предварително бяха сформирани три групи от ученици. Всяка група издири материали и проучи празниците и обичаите на съответния етнос, за който бе определена да представи. Учениците подготвиха презентации и по време на часа говорител от групата презентира събраните материали. В край на часа учениците изработиха табла и обобщиха общото и различното в традициите и обичаите на турци, роми и българи.

През м. Май 2014г. бе обявен конкурс за всички ученици от гимназията на тема "Дъга на толерантността". Целта бе учениците сами да издирят и систематизират празници и обичаи на трите етноса, като черпят сведения от различни източници, включително и от живия фолклор на техните баби и дядовци и да разкрият колоритността на етносите и взаимодействието от тяхното съвместно съжителство. В конкурса се включиха седем ученици с подготвени от тях презентации, които представиха пред училищната общност. Всеки ученик бе представил своето виждане за толерантността. Представените презентации бяха интересни и разнообразни.

През м. Юни 2014г. ученици от Х клас обобщиха събраните материали и изготвиха книжка за етносите под надслов "Под едно небе, на една земя". В нея се показват различни обичаи и традиции на етносите като е наблегнато на общото и различното. Гимназията няколко поредни години издава книжки с различна тематика. Като земеделска гимназия, темите са свързани със земята, пшеницата, хляба и обичаите свързани с тях. Тази година книжката е под № 3 и разкрива това, което е обединяващо в празниците и обичаите за българи и турци.

Също през м. Юни с ученици от ІХ-Х клас се проведе Ден на литературното творчество. На среща-разговор бяха поканени писателите Иван Колев и Наим Бакоглу. Г-н Колев представи пред аудиторията своя разказ "Иванка - циганката", който е по действителен случай, а г-н Бакоглу - авторски стихове на турски език и романът "Азман", който е преведен и на български език. Авторите споделиха свои преживявания и чувства от ученическите си години и какво ги е подтикнало да се захванат с творческо писане.

Взаимодействието между културите е едно естествено развитие на съвместен живот на различните етнически общности и на утвърдени във времето отношения между тях. В работата по проекта сме се стремили учениците да опознаят собствената си култура и религия, да открият общото и различното в традициите и обичаите. Да живеят в разбирателство, хармония и етническа толерантност, за да изградят един по-добър свят и едно по-добро бъдеще, без насилие и омраза. Мотото в работата ни е "Под едно небе, на една земя". Нашата мисия е превръщане на училището в модел за толерантност и решаващ фактор за мултикултурно възпитание на учениците като граждани на Обединена Европа. Нашата визия - макар и различни, хората могат да живеят заедно в един по-хубав, равнопоставен и модерен свят.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right