Още месец за младежите да кандидатстват за "Старт в кариерата"

Още месец за младежите да кандидатстват за "Старт в кариерата"

Регион: България Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1094
Още месец за младежите да кандидатстват за "Старт в кариерата"

Срокът за кандидатстване на младежи с висше образование за работа в публичната администрация по програмата "Старт на кариерата" се удължава до 29 юли 2011 г. /петък/. Промяната ще осигури възможност по програмата да кандидатстват и младежи, които ще се дипломират в рамките на тазгодишната лятна изпитна сесия. Както е известно, приемът на документи на млади висшисти по тази програма на Министерството на труда и социалната политика започна от 1 юни т.г. в бюрата по труда в цялата страна. Общо 1303 работни места в централните ведомства, областните или общински администрации са заявени по стартиралата процедура за 2011 г. Програмата "Старт на кариерата" дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност. Одобрените младежи ще получават от държавата заплата 400 лева в рамките на 9 месеца. По програмата се поемат и дължимите от работодателя осигуровки, допълнителните възнаграждения по КТ, годишният платен отпуск и болничните.

Документи могат да подават само младежи регистрирани в бюрата по труда като търсещи работа лица - безработни или заети, които отговарят на условията за кандидатстване, но не са работили по придобитата от висшето образование специалност. По програмата могат да кандидатстват младежи на възраст до 29 години (ненавършени до 29 юли 2011 г.), които са завършили висше образование и са придобили образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" ("специалист"), "бакалавър", "магистър" или "доктор" в зависимост от изискванията на работното място, без значение на успеха от дипломирането. Документите се подават лично в бюрата по труда по местоживеене. Всеки младеж може да кандидатства за три работни места, но в различни административни структури. Пълният списък на заявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията по заетостта на адрес www.az.government.bg, както и във всички бюра по труда. Актуализираната процедура по Програмата е публикувана на адрес: http://www.mlsp.government.bg/bg/projects/startkariera.htm.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right