Румънци и българи ще берат билки за здраве, опит ще споделят на конференция

Румънци и българи ще берат билки за здраве, опит ще споделят на конференция

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 758
Румънци и българи ще берат билки за здраве, опит ще споделят на конференция

Силистра е област, в която има условия за бизнес-потенциал на лечебни и ароматни растения и природни продукти. Необходимо е засилване на базата за икономическо развитие чрез подобряване на информацията, свързана с природния потенциал на реги она Кълъраш - Силистра относно възможностите за отглеждане и преработване на медицински и ароматни растения, натурални продукти и преработватели. Следователно е необходимо развитие на капацитета на мрежата от производители и преработватели за свързване на техния производствен потенциал с пазарните възможности. Цели се и повишаване на нивото на информираност на обществеността относно важността на местните природни ресурси и приноса им за икономическо развитие на региона и здравето на населението. Какда стане това? Чрез местната бизнес общност - съществуващи и потенциални земеделски производители (около 20 лица), местните публични администрации, професионални гимназии в областта на селското стопанство, преработвателни компании - бенефициенти по проекта, медии и граждани.

Конференцията "Еньовден: Набери билки за здраве!" ще даде възможност на билкопроизводители и местни власти от трансграничния регион взаимно да се опознаят и да изградят помежду си мрежа за сътрудничество и съвместно използване на бизнес потенциала на медицинските и ароматични растения и продуктите от тях. Тя е по проекта "MedPlaNet - мрежа за сътрудничество между билкопроизводители за подобряване на сравнителните предимства на трансграничната зона Кълъраш - Силистра с цел устойчиво развитие".Точно на тази тема е посветено специализираното научно изследване, което ще бъде представено от водещия партньор по проекта - Национален институт за изследване и развитие на биологичните науки - Букурещ. Така конференцията ще съдейства за коопериране между изследователските институти и фермерите, така че да се осигури приложение на нови технологии за производство на растения с високи качества според стандартите на ЕС. Особено интересна перспектива за реализация на отглежданите билки ще представи Драгуш Шеуляно - ръководител на екипа, реализирал маркетинг изследване в рамките на проекта. Експертът по регионално развитие Правда Димова пък ще разгледа Европейската директива за отглеждането на билки и нейното влияние в България. В края на първия ден и през част от втория, експерти от региона ще представят състоянието на билкопроизводството на наша територия, както и дейността на големите фирми за производство, изкупуване и преработка на медицински растения. Важен акцент ще бъде поставен върху разработените в рамките на проекта електронни обучителни модули, които ще позволят да се повиши качеството на произвежданите продукти в региона Кълъраш - Силистра. Рано сутринта на 24 юни (Еньовден) гостите от Румъния ще вземат участие в традиционен ритуал по Еньовден. Според народното поверие в еньовското утро потича "жива" вода от кладенци и реки и всеки трябва да се наплиска за здраве. Водени от фолклорна група от Алфатар, гостите ще посетят билкова нива в региона, където ще си откъснат лечебни билки.

Легенди за Еньовден може да научите тук.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right