Пет фирми кандидастват за изграждане на инсталация за третиране на отпадъци

Пет фирми кандидастват за изграждане на инсталация за третиране на отпадъци

Регион: Силистра Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 536
Пет фирми кандидастват за изграждане на инсталация за третиране на отпадъци

Пет фирми (дружества и обединения) кандидатстват за изграждане в Силистра (проектиране и изпълнение) на инсталация за предварително третиране на твърди битови отпадъци в т.ч. компостиране на зелени отпадъци.

Кандидати са:

1) Обединение "Станилов - ХУТСС", гр. София;

2) ДЗЗД Обединение "Силистра", гр. Шумен;

3) Девня Трейд" ООД, гр. Варна;

4) "Пътстрой - Варна" ЕООД, гр. Варна;

5) "Екоинженеринг Антитраш за Силистра", с. Сребърна.

Започна отварянето на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от страна на община Силистра. Тя е обособена в две позиции:

- съоръжение за предварителна обработка на отпадъците, която ще има и линия за сепариране на ТБО;

- инсталация за компостиране на зелени (биоразградими) отпадъци.

В рамките на 90 дни 19-членна комисия от вътрешни и външни експерти, юристи, еколози, научни работници и общински съветници ще разгледа и класира офертите.

Строителството на инсталация за предварителна обработка на битови отпадъци в Силистра се финансира от МОСВ чрез държавния бюджет. Общата стойност на обекта е 4 750 000 лв. без ДДС. Инсталацията трябва да бъде завършена за 24 месеца от подписването на договора с изпълнителя.

image

Съоръжението ще бъде разположено в района на Регионалното депо за твърди битови отпадъци върху площ от 30 дка. Ще има излаз към главния път за Добрич. По предварителни изчисления се очаква до 40% да намалее количеството на реално депонирания отпадък, след като бъдат отделени отпадъците за рециклиране и за компост.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right