Обсъждат изпълнението на бюджета на сесия в Главиница

Обсъждат изпълнението на бюджета на сесия в Главиница

Регион: Главиница Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 372
Обсъждат изпълнението на бюджета на сесия в Главиница

Редовно заседание ще проведе общинския съвет в Главиница днес. То е свикано от председателя Сейфи Салим и ще започне в 13:00 часа. Най-напред ще бъде изслушана информация за текущото изпълнение на бюджета на Главиница за първото полугодие. В предварителния дневен ред са включени още разглеждане на докладна записка за кандидатстване по мярка 226 с проектно предложение "Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видео наблюдение и оповестяване в землището на с. Малък Преславец и в землището на с. Богданци"; приемане на Наредба №27 за стопанисване и управление на недвижими имоти - земеделски земи от Общинския поземлен фонд; определяне на недвижими имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, които да се отдават под наем или аренда за периода 2014-2015 г.; отдаване под наем на разорани площи от имоти с НТП - пасище и мера чрез публичен търг; продажби на общински имоти в Главиница, Сокол и Звенемир, а също и попълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в селата Подлес, Черногор, Суходол и Зарица, Общинските съветници ще разгледат и докладни записки за продължаване срока на действие на разрешителни за ползване на в язовири в селата Сокол, Долно Ряхово, Зафирово, Суходол и Бащино.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right